Mega kontorhus med bærende træ-konstruktioner er halvvejs

Siden januar 2022 har NCC arbejdet med at opføre et 31.999 m2 stort kontorknudepunkt på Lerchesgade i Odense for Bygningsstyrelsen

Kransen var hejst, humøret var højt, og solen skinnede fra en skyfri himmel, da håndværkerne forleden kunne lægge værktøjet fra sig og glæde sig over veludført arbejde og sole sig i beundringen fra kolleger og gæster.

Traditionen tro blev der i anledning af rejsegildet budt på lidt mad og drikke til håndværkerne – det skete meget passende i den del af bygningen, der inden længe bliver indrettet til kantine og køkken for de op mod 1600 medarbejdere fra otte statslige styrelser, som vil få deres daglige gang i bygningen.

De bærende konstruktioner er af træ, som Bygningsstyrelsen beskrev det i deres udbudsmateriale. Som bygherre lægger de vægt på, at det nye kontorhus understøtter værdier som tilgængelighed og åbenhed, og at fællesfaciliteterne bidrager til at skabe et hus med en særlig stemning. Det hele bliver hjulpet på vej af trækonstruktionerne, som i videst mulige omfang bliver synlige.

Byggechef i Bygningsstyrelsen Kristian Fuglsang Strøm roste håndværkerne for deres arbejde, for den meget ryddelige byggeplads og for den åbenhed, de møder ham med på pladsen.

”Jeg oplever en høj faglighed blandt håndværkerne her, og en stor stolthed over det arbejde, I udfører,” sagde Kristian Fuglsang Strøm, projektchef i Bygningsstyrelsen, som også roste håndværkerne for arbejde i al slags vejr på et år, hvor vejret har budt på masser af nedbør.

WoodHub er grundlagt med visioner og ønsker om at reducere byggebranches klimaaftryk og samtidig være et godt eksempel for fremtidens byggerier.

Rejsegildet er derfor en milepæl i et byggeri, der sætter nye standarder for træbyggeri i Danmark. Kontorbygningen er Danmarks hidtil største kontorhus bygget med bærende konstruktioner af træ, der som byggemateriale høster massive CO2-besparelser i regnskabet.

Lars Ørvad Nielsen, direktør i NCC’s byggeenhed i Vest, takkede håndværkerne for deres gode arbejde på projektet, og benyttede også sin tale til at sige tak til bygherre: ”Vi har her et projekt i træ, som vi er mange i NCC, der havde drømt om, ønsket os og glædet os til flere år før, det faktisk kom i udbud – takket være en bygherre med en vision, med ambitioner og med mod til at turde gå en ny og anderledes vej. Det er der også grund til at sige tak for,” sagde han, og sluttede sin tale med at føre an i et trefoldigt hurraråb for projektet og håndværkerne.

Det nye byggeri består af to fløje på tre til seks etager, som mødes i det fælles højloftede Meeting Hub, hvor de synlige træsøjler vil bidrage til en god atmosfære.

Den store træbygning bliver hjem for op mod 1600 medarbejdere i otte statslige institutioner, når kontorbygningen i træ forventes færdig til december 2024.

Øvrige samarbejdsparter på projektet er C.F. Møller Architects og Artelia Danmark.

Byggeriet begyndte i 2022, da en gammel SKAT bygning blev revet ned, og forventes klar til indflytning i 2025.