Succes med præfabrikerede råhuse i træ

Thybo Ejendomsudvikling besluttede for fire år siden at omstille sig fra konventionelt boligbyggeri til certificeret bæredygtigt byggeri med træ som det bærende materiale

Kort før jul afleverede Thybo Ejendomsudvikling projektet Engdraget i Sorø med 123 Svanemærkede rækkehuse til ejendomsinvestoren Koncenton. Nu igangsætter Thybo byggeriet af Møllebankerne med 118 Svanemærkede rækkehuse og et fælleshus i Borup vest for Køge til samme køber.

Begge projekter er skabt med afsæt i en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Thybo Ejendomsudvikling besluttede for fire år siden at omstille sig fra konventionelt boligbyggeri til certificeret bæredygtigt byggeri med træ som det bærende materiale. Siden har Thybo opført mere end 500 Svanemærkede rækkehuse – eller ’klimahuse’ som de selv kalder dem – og flere nye projekter er i pipeline til opstart i 2023 og 2024.

Kan konkurrere på totaløkonomi

For Thybo Ejendomsudvikling og direktør Rasmus Kjær tager succesen afsæt i et partnerskab med Taasinge Elementer om udvikling af løsninger til præfabrikerede råhuse i træ. De to virksomheder har siden det første projekt for fire år siden videreudviklet konceptet, så Thybo i dag er i stand til at opføre Svanemærkede rækkehuse med en totaløkonomi, der ligger tæt op ad konventionelt byggeri.

- Vi flyttede fokus fra konventionelt byggeri til præfabrikeret byggeri, fordi vi ønskede at bygge smartere og mere bæredygtigt. Sammen med Taasinge Elementer har vi udviklet et byggekoncept, som kan tilpasses arkitekturen i det enkelte projekt. Ved at bruge træ som det bærende materiale kan vi bygge med et meget lavere CO2-aftryk end tidligere, og gennem et løbende fokus på optimering af løsninger og planlægning har vi øget hastigheden i vores byggerier markant. I starten kunne vi montere 1-2 huse om ugen, når det gik godt. I dag monterer vi 10 huse på den samme tid, siger Rasmus Kjær.

Hos Thybo Ejendomsudvikling er erfaringen, at omkostningerne til Svanemærket og DGNB-certificeret byggeri i store træk opvejes af de fordele, der ligger i at bygge med præfabrikerede løsninger. Det gælder blandt andet i forhold til materialespild, kvalitetskontrol, produktivitet, færdiggørelsesgrad og mandetimer. Ved det seneste projekt i Sorø havde Thybo omkring 100 mand gående på byggepladsen. Var projektet blevet opført som konventionelt byggeri, havde behovet været 150 mand, vurderer Rasmus Kjær.

- Samtidig oplever vi stigende interesse for Svanemærket byggeri blandt både investorer og private, og det er med til at gøre projekterne mere attraktive. Til projektet i Sorø havde vi over 2.000 personer på interesselisten, og det bæredygtige bofællesskab, Kløverbakken, som vi netop nu er ved at bygge i Odder, er vores hurtigst sælgende projekt nogensinde, fortæller Thybo-direktøren.

”Smart thinking, smart building”

For administrerende direktør Martin Tholstrup fra Taasinge Elementer er Thybos overgang fra

konventionelt byggeri til præfabrikeret træbyggeri et godt billede på, hvad de hos Taasinge Elementer mener, når de taler om ”smart thinking, smart building”. Årtiers erfaring med træbyggeri og et tæt samarbejde med Thybos projektafdeling har dannet grundlag for udviklingen af et byggekoncept, der imødekommer Thybos høje krav til bæredygtighed, arkitektonisk frihed og økonomi.

- Hos Taasinge Elementer har vi udviklet byggesystemer i træ, og intet andet, gennem mere end 50 år.

Vi oplever nu, at den grønne dagsorden i stigende grad vinder ind i byggebranchen, og at flere efterspørger vores viden og kompetencer i forhold til at bygge smartere med træ. Samarbejdet med Thybo er et godt eksempel på, hvordan vi på en konkurrencedygtig måde kan flytte byggeriet i en mere bæredygtig retning, siger Martin Tholstrup.

Hos Taasinge Elementer er de i fuld gang med produktionen til det næste Thybo-projekt – Møllebankerne – hvor den første delordre efter planen leveres i starten af april. Projektet kommer til at bestå af 90 etplans- og 28 toplans boliger samt et fælleshus. Taasinge Elementer skal i alt levere ca. 32.500 kvm. præfabrikerede træelementer; herunder tag, facader, lejlighedsskel, skillevægge og etagedæk. I tråd med Thybos bæredygtighedsstrategi skal de 118 lejeboliger både Svanemærkes og certificeres til DGNB Guld.