Rekreativt område renoveret med bæredygtigt robinie-træ

Skøjtesøerne i Bramming, et centralt og populært rekreativt område, er netop blevet renoveret via en bevilling på 1,2 mill. kr. fra Esbjerg Kommune

Skøjtesøerne i Bramming, et centralt og populært rekreativt område, er netop blevet renoveret via en bevilling på 1,2 mill. kr. fra Esbjerg Kommune. Der er etableret en 2,1 meter bred gangsti rundt om begge søer, og der er lavet en solid kantsikring i robinie-træ, som sikrer at jorden ikke skrider, ligesom der er etableret et terrændæk – en platform i robinie-træ ud over vandet på den mindste af de to søer, som populært kaldes ishockeysøen. Med valget af robinietræ har kommunen sikret sig en langtidsholdbar og miljørigtig løsning – et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ.

Robinie-træet er fra bæredygtige plantager i EU, og er ekstremt holdbart, idet andelen af kernetræ er næsten 100 %. Robinie er en af de løvtræs-sorter, der har mindst andel af såkaldt splinttræ. Splinten er ca. 10 millimeter, og når den er fjernet, er resten rent kernetræ. Til sammenligning har egetræer splinttræ helt op til 60 millimeter – altså seks gange så meget.

Robinie-træet har en celleformet struktur, der er kugleformet som et grantræ – derfor kan svampesporer ikke trænge ind. Robinie har desuden et højt indhold af naturlige garvesyrer, der slår svampe ihjel. Ifølge langtidsforsøg på Teknologisk Institut er holdbarheden – gravet ned i jorden – mellem 18 og 34 år.

Robinie er som bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ bl.a. oplagt at bruge ved projekter i saltvand, og hvor der er særlige krav til holdbarhed og styrke. Og hvor træet er i permanent kontakt med jord eller ferskvand, eller hvor det er vanskeligt at inspicere. Desuden er det oplagt at bruge ved projekter, hvor træet er udsat for vejr og vind samt kondens, men hvor der jævnligt sker en naturlig udtørring.

Før medarbejdere fra Esbjerg Kommune etablerede den godt 2 meter brede gangsti var det ikke muligt at spadsere rundt om søerne. Ved at benytte stabilt vejgrus på stien, kan ikke blot gående og motionsløbere, men også dårligt gående og kørestolsbrugere nyde naturen ved Skøjtesøerne.

Firmaet SkovTrup.dk i Snæbum ved Hobro har til kantsikringen leveret 1.000 stk. robinie helpæle og ca. 1.700 løbende meter savede robinie-brædder. SkovTrup.dk har desuden leveret over 30 helpæle, også i robinie-træ og næsten 90 båndsavede brædder af robinie-træ til platformen samt 8.000 træskruer.

Direktør og medejer af SkovTrup.dk, Søren Gøttrup siger: -Vi sælger kun træ, som vi kan stå inde for. Derfor sælger vi heller ikke trykimprægneret træ, der er deponi-berettiget efter brug. Og vi sælger ikke træ fra troperne, for vi kan ikke stole på de dokumenter, der følger med træet. Den bedste måde at begrænse rovdrift i regnskovene og brugen af giftigt, trykimprægneret træ, er derfor at finde et alternativ – og dér er robinie-træ oplagt. Det gror i Europa, og vi køber det fra plantager i Slovakiet, Ungarn, Tyskland og Polen.

SkovTrup.dk, Snæbum ved Hobro, blev stiftet i 2002 af maskinmestrene Jon Skovhus og Søren Gøttrup efter at begge var vendt hjem til Danmark efter flere års arbejde i udlandet. Firmaet har aldrig haft gæld, for ejerne har et princip om først at tjene pengene før der investeres. Soliditet og tryghed, pålidelighed og troværdighed er bærende værdier i SkovTrup.dk, der med mere end 400 varenumre er førende på området i Danmark.

Foto:Til den omfattende og bæredygtige renovering af Skøjtesøerne i Bramming er der medgået mere end 1.000 stk. naturpæle af robinie-træ og 1.700 løbende meter savede robinie-brædder til kantsikring samt næsten 90 robinie-brædder og fire splintfri robinie helpæle til platformen ud over vandet i den mindste af søerne.