Akustikken påvirker læringen

Et godt lydmiljø i undervisningen bevirker, at eleverne forstår 25 pct. mere af, hvad læreren siger – og det giver langt bedre resultater i læringer, fremhæver Saint-Gobain Ecophon A/S

Folkeskolen, gymnasiet, universitetet. For at få et udbytte af undervisningen er det vigtigt, at elever­ne og de studerende er i stand til at lytte, fokusere, huske og anvende­ det, som de har lært.

I dag finder meget af undervisningsprocessen imidlertid sted i lokaler, der ikke er optimeret til læring. Undersøgelser viser, at elever i dårlige lydmiljøer ikke kan høre deres lærer tydeligt, oplever en nedsættelse af korttids- og langtidshukommelsen, er mindre fokuserede, har en lavere læseevne, et øget stressniveau, og i sidste ende lavere eksamensresultater, fremhæver Charlotte Stange Frederiksen fra Saint-Gobain Ecophon A/S i Hvidovre og tilføjer:

– For elever i et godt lydmiljø gør det modsatte sig gældende. Deres forståelse af, hvad læreren siger, kan øges med hele 25 pct., de husker mere, de er mere fokuserede, de læser bedre, og de får højere karakterer ved prøver, siger Charlotte Stange Frederiksen. Dette viser undersøgelsen fra 2009 af M. Klatte og T. Lachmann, Tyskland: “A lot of noise about learning: acoustic conditions in classrooms and what they mean for teaching”.

Reduktion af lydniveau

Skal kommunikationen i undervisningslokalet være optimal, er det vigtigt med et lavt lydniveau og taleklarhed. Det gælder både for lærere og elever, både i traditionel undervisning og ved gruppearbejde.

– Hvis klasselokalets gulv, vægge og loft alle har hårde lydreflekterende overflader, er der ikke noget til at forhindre lyden i at spredes i alle retninger og dermed forvrænge kommunikationen. Lyden vil blive kastet rundt og skabe ekko, som vil få alle til at hæve stemmerne. Dette vil igen skabe et endnu højere lydniveau, der får lærere og elever til at hæve stemmerne endnu mere. Kort sagt, støj opbygger støj, fremhæver Charlotte Stange Frederiksen fra Saint-Gobain Ecophon A/S.

En løsning kan være et Ecophon heldækkende loft, som f.eks. Master™ Rigid eller Focus™, som ud over at reducere lydniveauet meget også har praktiske egenskaber såsom slidstyrke, slagstyrke, rengøringsvenlighed osv. Det vil reducere lydniveauet meget. Men der vil stadig være forstyrrende lavfrekvent baggrundsstøj, som ikke blot slører tale, men også gør, at elever og lærere mister fokus og bliver trætte.

Der er ifølge Charlotte Stange Frederiksen kun én måde at ordne dette på, og det er at montere ekstra lavfrekvensabsorption. Ecophon Extra Bass er en unik, specialdesignet 50 mm tyk absorbent, der placeres oven på loftet. Extra Bass er inkluderet i begge systemer og bør dække min. 50 pct. af loftet.

Mindre ekko

Men selv med et heldækkende loft og Extra Bass vil lyd stadig blive kastet tilbage fra væggene og skabe uønsket ekko, som forstyrrer både taleklarhed og lyttekomfort. Problemet løses ifølge Saint-Gobain Ecophon ved at montere Akusto

Wall-lydabsorbenter på den bagerste væg. Dette hindrer dannelse af ekko og øger dermed taleklarhed og lyttekomfort.

– Ved gruppearbejde vil eleverne tale i alle retninger. Hvis klasselokalet anvendes på denne måde, vil det være at foretrække at placere Akusto Wall på tilstødende vægge. For at sikre en komplet komfort for taleren, giver systemerne også mulighed for at montere en lille talereflekterende zone over det sted, hvor læreren normalt står. Det gør, at læreren kan høre sin stemme mere tydeligt og dermed reducere risikoen for at belaste stemmen unødigt, pointerer Charlotte Stange Frederiksen.

Billede: Dårlig akustik i et undervisningslokale medfører ringere læseevne og højere stressniveau, fremhæver Saint-Gobain Ecophon A/S, der selv foreslår bl.a. et heldækkende akustikloft i kombination med andre delløsninger. Foto: Nordagerskolen i Odense.