Vinduer og bæredygtighed

Retningslinjerne for udarbejdelse af Miljøvaredeklarationer eller EPD’ere på vinduer er undervejs i EU’s bureaukrati - nu kommer der et dansk initiativ

Retningslinjerne for udarbejdelse af Miljøvaredeklarationer eller EPD’ere på vinduer er undervejs i EU’s snørklede bureaukrati. Men der kommer til at gå år, før de er klar. Nu kommer der et dansk initiativ.

Det tager tid for EU, for der er 27 lande, som skal blive enige. En EPD giver et struktureret overblik over ressourceforbrug og miljøpåvirkninger i forbindelse med et produkts livscyklus.

Nu tages der skridt til at komme EU i forkøbet i et marked der efterspørger bæredygtighed. - Når bygherre skal bygge nyt eller udskifte vinduer, er der efterspørgsel på miljødata fra vinduer. Det er i vækst, og må forventes at blive mere markant, fortæller Jette Snoer, branchedirektør hos Dansk Byggeri.

4 arketyper

Fire klassiske danske vindues- og materialetyper vil i samarbejde med 12 vinduesproducenter få udarbejdet Livscyklusanalyser (LCA), som generelt kan dække behovet pt. for miljøinformationen til det danske marked . Det drejer sig om et trævindue, træ/alu vindue, plastvindue samt et rent alu vindue.

Direktør for vinduesindustrien, Johny H. Jensen, mener, at det dækker behovet til det stigende antal miljøcertificerede byggerier, som efterspørger miljødata om vinduer.

Branchen vurderer ifølge Jette Snoer, at antallet er certificerede byggerier er støt stigende. Bæredygtighedskriteriet finder vej alle steder, også i byggeriet.

Livcyklus

I projektet lægges der vægt på, at parametrene i DGNB manualen og i Trafik- og byggestyrelsens LCA-værktøj kan blive honoreret. Når de officielle standarder kommer fra EU om nogle år, så må LCA analyserne evt. tilpasses, siger vinduesindustriens direktør Johny H. Jensen.

Arbejdet indebærer indsamling af så store mængde data om de enkelte produkter, at det for almindelige mennesker kan virke overdrevet, alt for detaljeret og uforståeligt. Det fortæller Johny H. Jensen, som frem til at projektet bliver igangsat i samarbejde med Force Technology.  

Stor betydning

Branchedirektør Jette Snoer mener, at miljøaftrykket er markant når det gælder produktion af vinduer, så derfor er der et stort potentiale her, fortæller hun. - Jeg tror, at der skal tænkes i arbejdsgange og produktindkøb, og vi skal huske at bortskaffelse og genanvendelse er meget vigtigt, fortæller Jette Snoer, og tilføjer at markedet har været holdt hen. Det er sultent. – Men nu kommer vi med noget!

Hun håber, at det bliver muligt at vælge til fordel for miljøet, når man i fremtiden bestiller vinduer, og at det bliver tydeligere for folk, hvor meget energi der fx er brugt, og hvilke der er billigst i drift.

Målgruppe

Når LCA analyserne er færdige, og der kan gives retvisende miljødata, så er hovedmålgruppen bygherrer og tilknyttede rådgivere som bygger miljøcertificerede byggerier eller ved større vinduesudskiftninger eller renoveringer.

Byggesektoren sig for 42 % af energiforbruget, og byggesektoren biddrager med 20-35 % til de vigtigste skader på miljøet på europæisk plan. Det drejer sig om global opvarmning, forsuring, næringssaltbelastning, ressourceforbrug, vandforbrug og affaldsdannelse.

De fire analyser vil omfatte en generel miljøvurdering af vinduernes livscyklus (LCA) fra produktion af råmaterialerne, til vinduet skal bortskaffes. Derudover vil der i de fire LCA analyser blive redegjort for vinduets miljøbelastning inden for seks indikatorer: Global opvarmning, nedbrydning af ozonlaget, forsuring af jord og vand, eutrofiering (tilførelse af planteernæring), troposfærisk ozondannelse og endelig udtynding af uorganiske ikke fossile ressourcer.