Ny kontrol skal øge sikkerheden på tagpaptage

En svag og ineffektiv markedskontrol på tagpapprodukter har fået Tagpapbranchens Oplysningsråd til at indføre en ny frivillig kontrolordning

Den nuværende markedskontrol, som Energistyrelsen har ansvar for, er mangelfuld. Ifølge chefkonsulent i Dansk Byggeri, Jan Alstrøm, er det et problem, at der ikke bliver udtaget prøver af tagpapprodukterne, men kun foregår skrivebordskontrol af datablade m.v., hvor myndighederne ikke kontrollerer overensstemmelse mellem produktprøvernes egenskaber og producentens fremlagte dokumenter:

 

- I Dansk Byggeri oplever vi, at der kommer produkter på markedet, som hverken lever op til vores medlemmers forventning til kvalitet eller myndighedernes krav til tagpapprodukter. Der er derfor behov for mere kontrol på området, siger han.

Den holdning deler Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR). En forringet kvalitet af tagpap og forkert brug af materialerne vil gå ud over tagets brandsikkerhed og holdbarhed. Derfor tager TOR nu sagen i egen hånd med kontrolordningen, TOR Godkendt. Ordningen skal sikre, at entreprenører, ingeniører og bygherrer får et produkt, der er kvalitetsmæssigt i orden, og med konkrete brugsanvisninger.

- Vi vil undgå, at tagpap igen får et dårligt image som i 70’erne, fordi der bliver markedsført produkter, som ikke lever op til kravene og måske ikke har den levetid, folk forventer. Det er et problem, nu hvor vi har brugt 30 år på at forbedre de gode tagpapprodukter på markedet,” fortæller Tommy Bunch-Nielsen, sekretariatschef i TOR og fortsætter:

- Der er mange små danske importører og entreprenører, der henter overskudsproduktion fra andre europæiske lande til Danmark. Disse produkter er ikke produceret til det danske marked, og derfor etablerer vi nu vores egen kontrolordning.

TOR Godkendt

Den nye ordning omfatter tagpapprodukter til tagdækning. Ordningen skal sikre, at materialer bliver valgt ud fra de krav og regler, der er beskrevet i TOR’s anvisning 24, Bygningsreglementet og de gældende regler om brandsikkerhed.

Både tagpapprodukter og brugen af tagpap kan blive TOR Godkendt. Det vil fremgå af certifikatet, på hvilke underlag produktet må bruges, og hvordan det skal fastgøres.

En kombination af stikprøvekontroller og skrivebordskontrol af bl.a. datablade sikrer, at TOR Godkendte produkter overholder kravene. TOR besøger byggepladserne 1-2 gange om året og udtager (brand)prøver på produkterne.

Landets importører af tagpap tager varmt imod ordningen, der ses som et godt initiativ til at samle branchen om en kontrol- og kvalitetsordning:

- Jeg tror, alle i branchen vil tage godt imod ordningen. Vi kan være sikre på, at produkterne er ordentlige, og de der ikke er, får man sluset ud af markedet. Så kan man sove roligt om natten, fordi man ved, produkterne har CE-mærkninger og er i orden, siger Ole Wissing, direktør i Indkøbsforeningen INTA, og fortsætter:

- Det gode ved TOR Godkendt er, at produkterne bliver prøvet af. Det er fint med datablade, men spørgsmålet er jo, om det også passer i virkeligheden. Derfor er det godt med en uvildig kontrol, der kontrollerer, at produkterne er brandsikre og lever op til det, de siger og skal.

TOR Godkendt bliver styret af et godkendelsesudvalg, som består af seks medlemmer: Erik Brandt fra Statens Byggeforskningsinstitut, Tine Aabye fra Forsikring og Pension, Michael Vesterløkke fra Cowi, Keld Stovgaard fra Nordic Water Proofing, Eirik Jensen fra Icopal og Ole Wissing fra Inta.

Den nye kontrolordning minder om den, man allerede har i Sverige og Norge. I Sverige tilbyder SP/SITAC svenske og udenlandske producenter en frivillig kvalitetsmærkning kaldet P märke, der årligt udfører prøver, hvor kvaliteten bliver bekræftet.

- Jeg tror, man i Sverige følte et behov for at kontrollere kvaliteten af byggevarer. Det er vigtigt at få kvaliteten bekræftet af et eksternt laboratorium, at SP foretager en vurdering af kvalitetskontrollen, og at produktet er tilpasset svenske forhold, fortæller Catharina Svenningsson, udviklingschef i Nordic Waterproofing Group.

Med ordningen går TOR altså i nabolandenes fodspor for at sikre, at byggeriets aktører i Danmark fortsat kan have tiltro til tagpap.

Øget tryghed og sikkerhed

I Dansk Byggeri glæder man sig over den nye kontrolordning:

- TOR Godkendt fastholder tilliden til det arbejde, der udføres, når håndværkerne har en deklaration på, at produktet er godkendt og afprøvet ,” siger Jan Alstrøm og fortsætter:

- Det er derfor en rigtig god idé at få en godkendelse, der viser, at produkterne lever op til gældende krav og deres egen mærkning. Ordningen giver klarhed over, hvad det er for produkter, man har med at gøre, og hvad de kan. Det giver forbrugerne og byggeriets parter en større sikkerhed.

TOR ser nu frem til at optage producenter og leverandører af tagpap under TOR Godkendt:

- Rådgiverne kan trygt bruge produkter, der er TOR Godkendt, fordi de lever op til gældende krav og er, hvad de giver sig ud for. Dermed får vi højnet kvaliteten på fremtidige tage med tagpap, slutter Tommy Bunch-Nielsen.

Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) vil øge kendskabet til, hvordan man bruger tagpap, membranbaner eller folier i tagkonstruktioner. TOR ønsker at værne om tagpapbranchens omdømme. Det sker bl.a. gennem oplysning i TOR’s anvisninger og vejledninger til gavn for byggeriets parter.