Helende arkitektur

Det er naturligvis først og fremmest personalet på sygehusene, der skal gøre folk raske. Men meget tyder også på, at arkitekturen kan have en effekt på helbredet
Tekst: 

Healing Architecture – arkitektur, der helbreder. Det er en udvikling inden for sygehusvæsenet, der er i fokus, og som skal gøre patienter raske hurtigere. Hos arkitektfirmaet Nord as støtter man et projekt netop om helende arkitektur. Projektet har sit udspring på Aalborg Universitet, hvor man forsker i at afdække, hvad det fysiske miljø betyder for evnen til at komme sig.

Hanne Lauridsen, Nord as

Hanne Lauridsen, Nord as.

- Meget tyder på, at arkitektur har stor betydning for hvor hurtigt, vi helbredes. I mange år har man udelukkende arbejdet på at forbedre den lægelige helbredelsesproces, men vi tror på, at forskning i ‘Healing Architecture’ kan blive et afgørende værktøj til at forstå, hvordan vi kan disponere fremtidens sygehuse, så vi kan blive raske hurtigere, siger Hanne Lauridsen, der er leder af sygehusafdelingen hos Nord as.

Farver og lys

‘Healing Archtecture’ afdækker hvordan bygninger, rum, lys og farver kan påvirke vores evne til at komme sig

- Vi ved ikke ret meget om, hvordan rum påvirker os. Vi ved, at man som patient kan føle sig stresset, og at stres ikke befordrer evnen til at blive rask, nærmere tværtimod. Projektet skal være med til at afdække, hvordan rum kan få patienten til at føle sig tryg og være med til at stimulere patientens fysiske velbefindende, siger Hanne Lauridsen.

Arkitektfirmaet løser i øjeblikket opgaver for en række sygehuse. På Sygehus Vendsyssel Hjørring har firmaet i samarbejde med arkitektfirmaet aart a/s netop afsluttet en ny sengebygning, og har i forlængelse heraf projekteret lokaler for auditorium, mammografifunktion og scanningsfunktioner.

På Aalborg Sygehus har Nord as endvidere løbende været involveret i ombygninger på både sygehus syd og nord (Patologisk Institut, Onkologisk afdeling, indbygning af CT-scanner og opførelse af ny vagtcentral), og på Århus Sygehus har firmaet arbejdet med ombygningen af skadestuen og med ombygningen af intensivafsnit.

De sidste fem procent

Arkitektfirmaet arbejder desuden ud fra det, man kunne kalde de sidste fem procent – nemlig det, der afgør, om rummene fungerer godt eller ekstra godt. Når fokus ligger dér, er det fordi, at selv små fejl i arbejdsgange og rummenes funktionalitet koster mange penge – og i nogle tilfælde liv. Det er en afgørende parameter i sygehusvæsenet, hvor byggeudgifterne kan virke høje, men hvor fejltagelser har enorme konsekvenser for driftsudgifterne. Derudover er brugerinddragelse et vigtigt parameter.

- Brugerne er med til at skabe klarhed over funktionerne, og kan i en dialog være med til at optimere rum og inventar i forhold til deres arbejdssituation. Vi oplever, at brugerinddragelsen er berigende for processen. De, der virkelig har fingeren på pulsen, giver her deres mening til kende – og gerne så tidligt som muligt. Deres viden er en af de vigtigste inspirationskilder til formgivningsprocessen, siger Hanne Lauridsen.

Nærhed eller ekspertise

Kjeld Møller Pedersen

Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Antallet af sygehuse er over en længere årrække faldet markant – og gør det fortsat samtidig med, at strukturen ændrer sig med regionssygehuse, en række specialsygehus og et antal sundhedscentre og større lægehuse. For borgerne kan det virke angstprovokerende, når det lokale sygehus lukker.

- Folk vil gerne have nærhed, men samtidig vil de også have den bedste behandling. Og de to ting, hænger ikke længere sammen, forklarer professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, fra Syddansk Universitet.

Han har for nylig deltaget i en hospitalskonference arrangeret af Nohr-Con, der bl.a. arrangerer konferencer om aktuelle emner inden for byggeri og ejendom med særlig fokus på offentligt byggeri.

Drevet af to ting

Kjeld Møller Pedersen mener, at sygehusbyggeriet og renoveringer i dag er drevet af to ting, nemlig at kunne yde den bedst faglige kvalitet samtidig med, at der er økonomi i det.

- Og når man skal opfylde de to ting, så kan man ikke også bibeholde nærhed for borgerne oveni, siger han.

Krævende patienter

Jesper Bo Jensen

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

Ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen er patienter i dag blevet mere krævende. De googler sig frem til deres sygdom på nettet og ønsker optimale forhold, når de skal helbredes.

- Det betyder bl.a., at de vil have en både bedre og løbende information, når de er indlagt. De tider, hvor lægen lige kastede et blik på patienten, inden lægen gik videre, holder ikke i dag, siger Jesper Bo Jensen. Også i forhold til ophold på sygehus oplever han, at patienternes ønske om enestue er i fokus.

- Men det er et behov, der har været der i flere år, som blot er blevet udskudt.