Ny arkitektrektor i Århus

Arkitektskolen Aarhus får ny rektor. Det bliver den 49-årige arkitekt Torben Nielsen, som de sidste fire år har været skolens prorektor. Han afløser Staffan Henriksson, der vender tilbage til sin arkitektvirksomhed i Sverige.

De sidste fire år har Torben Nielsen været skolens prorektor. I den rolle har han de seneste par år stået for fornyelsen af skolens bacheloruddannelse – med det klare sigte at højne det samlede faglige, akademiske og kunstneriske niveau i uddannelsen. Han har især haft fokus på udvikling af undervisningsmetoder og på internationalisering.

- En kunstnerisk tilgang betyder, at man nytænker, provokerer og dermed stiller spørgsmål ved de normer og dogmer, vi normalt tager for givet. Kunsten er en vigtig driver, når det gælder nytænkning og innovation, siger Torben Nielsen.

Netop denne insisteren på eksperimentet som udviklingsmetode har gjort ham til en højt respekteret underviser – også uden for landets grænser.

Torben Nielsen overtager rektorsædet på Arkitektskolen Aarhus den 15. februar.