Livscyklusvurdering

Fælles platform for bedre dokumentation af livscyklusberegninger

En gruppe af branchens centrale aktører lancerer en fælles platform, som skal lette arbejdet med dokumentationsindsamling til LCA-beregninger for alle byggeriet parter.

Scandi Byg styrker rådgivning om livscyklusvurdering

Scandi Byg har i samarbejde med MT Højgaard Projektudvikling udarbejdet ny regnemodel, der yder detaljeret rådgivning om livscyklusvurderinger for bygninger