Fælles platform for bedre dokumentation af livscyklusberegninger

En gruppe af branchens centrale aktører lancerer en fælles platform, som skal lette arbejdet med dokumentationsindsamling til LCA-beregninger for alle byggeriet parter.

Med nye klimakrav i bygningsreglementet og et generelt stigende fokus på at reducere klimapåvirkningen i byggeriet, er de såkaldte livscyklusvurderinger (LCA), kommet for at blive. En gruppe af branchens centrale aktører lancerer i dag en fælles platform, som skal lette arbejdet med dokumentationsindsamling til LCA-beregninger for alle byggeriet parter.

LCAcollect er en ny fælles brancheudviklet og frit tilgængelig webbaseret platform, hvor man simpelt kan samle den information, der skal bruges for at dokumentere klimapåvirkningen af et byggeri. Byggeprojektets parter kan hver især let bidrage med information direkte gennem platformen, hvor data til beregning af bygningens livscyklusvurdering samles.

Det er ellers en proces, der af mange opleves som en stor byrde, da det mange steder i dag foregår gennem utallige mails og forskellige Excel-ark. Formålet med LCAcollect er netop at minimere denne byrde mest muligt.

”Bæredygtighed involverer hele værdikæden, og med LCAcollect gør vi det lettere at lave en livscyklusvurdering. Det er positivt for alle byggeriets parter, men særligt de små og mellemstore virksomheder får et stærkt og frit tilgængeligt værktøj. Jo nemmere tilgængeligt vi gør det, des hurtigere får vi omstillet byggeriet i en mere bæredygtig og klimavenlig retning. Det er et fremragende eksempel på, at samarbejde og digitalisering er en del af løsningen. Med LCAcollect gør vi manuelle processer digitale – og vi gør det efter en fælles branchemetode,” udtaler Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Fælles data og transparens

På sigt er det målet med platformen, at den skal bruges til dataindsamling, der kan bidrage til forskning og bæredygtig udvikling. Gennem DGNB-certificering er der allerede blevet samlet en del LCA-data, ligesom mange virksomheder har deres egne data, men med LCAcollect bliver datamængden taget til et helt nyt niveau.

”For en effektiv grøn omstilling har vi brug for data. Gennem data kan vi tage bedre beslutninger meget hurtigere. Vi vil kunne identificere, hvornår og i hvilke byggeprojekter der opstår udfordringer i forhold til at minimere klimabelastningen,” udtaler Frederik Waitz, som er vicedirektør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Et unikt partnerskab

Bag LCAcollect står en række af branchens store aktører. Dokumentationsplatformen drives og ejes i et samarbejde mellem Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som begge er non-profit  organisationer, der arbejder til gavn for byggeriets værdikæde.

Det er COWI og Arkitema, som er de oprindelige initiativtagere samt primære udviklere af platformen. Men for at skabe en fælles platform for branchen, har de overdraget platformen til de to organisationer. Derudover består arbejdsgruppen af Rambøll, Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder, CG Jensen, Bygherreforeningen, DI og Bolig- og Planstyrelsen som observatør. Projektet er støttet af den filantropiske fond Realdania.