Scandi Byg styrker rådgivning om livscyklusvurdering

Scandi Byg har i samarbejde med MT Højgaard Projektudvikling udarbejdet ny regnemodel, der yder detaljeret rådgivning om livscyklusvurderinger for bygninger

Den nordjyske modulproducent Scandi Byg har i samarbejde med MT Højgaard Projektudvikling udarbejdet en ny regnemodel, der gør det muligt for virksomheden at yde detaljeret rådgivning om livscyklusvurderinger for bygninger. Med modellen kan Scandi Byg langt hurtigere end i dag beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug samt dokumentere forskellige materialers miljøpåvirkning og ud fra det vejlede bygherrer om, hvor der kan spares CO2 i et byggeprojekt.

Fra den 1. januar 2023 skal der udarbejdes en livscyklusvurdering (LCA) af alle byggerier i Danmark, hvilket stiller nye krav til de danske byggevirksomheder.

Hos modulproducenten Scandi Byg fra Løgstør er man dog på forkant med udviklingen og har således allerede opbygget erfaringer med de beregninger, der ligger til grund for en livscyklusvurdering. Scandi Byg har nemlig i samarbejde med MT Højgaard Projektudvikling udarbejdet en regnemodel for virksomhedens modulbyggerier i programmet LCAbyg 5, som laver detaljerede beregninger på hele byggeriets livscyklus. Det vil sige alt lige fra fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold til bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele samt byggematerialer.

- Byggebranchen har brug for gennemsigtige data, så der kan træffes bæredygtige beslutninger indenfor klimapåvirkning på et faktabaseret og åbent grundlag. Derfor udarbejdede vi en regnemodel på vores modulbyggerier, således vi meget præcist og hurtigt kan dokumentere alle detaljer i vores byggerier – også selvom det ikke er et lovkrav endnu, siger Joan Bruun Thiesen, der er arbejdsmiljø- og bæredygtighedschef hos Scandi Byg, og fortsætter:

- I vores regnemodel er alle primære konstruktioner som fundamenter, gulve, vægge, lofter og facader modelleret, så det er let og overskueligt at få et samlet overblik over byggeriet. Det betyder, at vi allerede fra projektstart kan rådgive og gå i dialog med bygherrer om mere klimavenlige løsninger og begrænse udledningen af CO2 i deres byggeprojekter.

Modulproducenten har gennem mange år arbejdet målrettet med miljøvenligt byggeri og anvender blandt andet Svanemærket og DGNB-certificeringen, som kræver en livscyklusvurdering. Hidtil har det været tidskrævende at foretage den type beregninger, fordi der ved hvert byggeri blandt andet skulle indhentes miljøvaredeklarationer (EPD), der dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber, men den nye regnemodel gør det væsentligt lettere – og det er til gavn for både bygherrer og Scandi Byg:

- Vores nye regnemodel er en stor fordel, fordi vi tidligt i processen kan gå i dialog med bygherrer om for eksempel miljøvenlige alternativer til de byggematerialer, de overvejer at benytte. Vi har nu en fast grundmodel, der kan tages udgangspunkt i, så vores rådgivere ikke behøver at modellere konstruktionerne fra bunden af hver gang med de fejlkilder, det kan give. Det er til gavn for både vores kunder og byggebranchen, siger Joan Bruun Thiesen, der tilføjer, at Scandi Byg gerne vil dele regnemodellen med andre, der er interesserede i at benytte den.

Samarbejde på tværs af MT Højgaard-koncern

Regnemodellen er blevet til gennem et samarbejde mellem Scandi Byg og MT Højgaard Projektudvikling, som Scandi Byg er søsterselskab til, og begge virksomheder mærker tydeligt det øgede fokus på bæredygtighed i byggeriet specielt i forhold til bygningers klimapåvirkning.

- Der er en klar tendens til, at bygherrer tænker mere på byggeriets klimapåvirkning, og lige netop i forhold til Scandi Byg er regnemodellen helt ideel. Det skyldes, at Scandi Bygs byggeproces følger nøje tilrettelagte forløb, og at alle Scandi Bygs moduler har den samme konstruktion. Det vil sige, at vi har en skabelon, vi kan tage udgangspunkt i hver gang, og det er en stor fordel, fordi det gør processen mere overskuelig og hurtigere at udarbejde en livscyklusvurdering i forhold til vores andre projekter, hvor konstruktionsopbygningerne varierer. Samtidig kan vi også præcisere resultatet, fordi Scandi Bygs modulbyggerier anvender samme metoder og materialer hver gang, forklarer bæredygtighedskonsulent hos MT Højgaard Projektudvikling, Ann Sofie Wulff Bille, som har været med til at udarbejde den nye regnemodel.

Scandi Byg er den første virksomhed i MT Højgaard-koncernen, der benytter sig af regnemodellen i LCAbyg 5.