Gudenådalens Efterskole, springgymnastiksal

:
december 2011

Facaden på anlægget er holdt i en stram arkitektonisk komposition af glaspartier og røde murstenspartier, mens en hvid, henholdsvis sort kant indrammer facadekompositionen. (Foto: Atelier Art Green).

Hallen er opbygget med stålrammer og hovedsageligt med lette ydervægskonstruktioner belagt med coatede Swisspearl facadeplader. (Foto: Atelier Art Green).

Springgymnastiksalen er planlagt, så springaktiviteterne ved trampolinerne i hallen er lagt direkte op ad opholdsarealerne i foyeren. Gulvene består af en 22 mm trægulvskonstruktion i bøg. (Foto: Atelier Art Green).

previous next

Plads til springgymnastik

Gudenådalens Efterskole er blevet suppleret med en lys og indbydende hal til springgymnastik, helt tæt på foyeren

Byggefakta

Gudenådalens Efterskole
Hovedgaden 2
8860 Ulstrup
Danmark

Bygherre:
Gudenådalens Efterskole
Arkitekt:
Pro Arkitekter A/S
Areal:
1193 kvm.
Byggesum: 
10 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2010 - januar 2011

Ønsket om en ny hal til springgymnastik har sit udgangspunkt i et ønske fra Gudenådalens Efterskole om at supplere de eksisterende idrætsfaciliteter med en idrætshal hovedsageligt beregnet til springgymnastik.

Herudover er der samtidigt udvidet med et motionscenter samt lokaler til understøttelse af skolens musiske miljø. Den nye springhal er placeret, så der er let adgang til skolens to øvrige idrætshaller, og så facaden på hallen afslutter hovedstrøget i skolens samlede bygningsanlæg.

Facaden på anlægget er holdt i en stram arkitektonisk komposition af glaspartier og røde murstenspartier, mens en hvid, henholdsvis sort kant indrammer facadekompositionen. Hallen er opbygget med stålrammer og hovedsageligt med lette ydervægskonstruktioner belagt med coatede Swisspearl facadeplader.

- I dagslys står kompositionen som en ramme med himlen som baggrund, man drages mod bygningselementet og om aftenen vil lyset inde fra hallen og ud igennem glaspartierne ændre kompositionsbilledet, så skolens elever drages mod lyset og hvad som finder sted inde i hallen, fortæller arkitekt Per Mikkelsen fra arkitektfirmaet Pro Arkitekter A/S.

Samlingspunkt i foyeren

De nye bygningsrammer med tilhørende motionscenter og musiklokaler er udformet som et oplevelsesrigt og idrætsaktivt miljø.

- Springgymnastiksalen udmærker sig ved at være planlagt, så springaktiviteterne ved trampolinerne i hallen, modsat mange andre haller, er lagt direkte op ad opholdsarealerne i foyeren og motionscentret på 1. sal, hvorved der bliver optimale forhold både for de udøvende springere samt for de, der ønsker at se på aktiviteterne både som afslapning i foyeren og for de udøvende i motionscentret på 1. sal, fortæller Per Mikkelsen og tilføjer:

- Der er således fra start planlagt et stærkt samlingspunkt for skolens elever, til at se på de trampolinspringende elever, samtidig med at der kan hygges i foyerarealet. Dette har den dobbelte funktion, at eleverne både motiveres til at træne i at springe på trampolinerne også om aftenen, medens andre elever motiveres til at gå til hallen og trampolinerne for at se, hvad der sker her, siger Per Mikkelsen.

De tilhørende musiklokaler med let adgang til flytning af musikinstrumenter til opholdsarealerne gør, at der spontant og hurtigt kan skabes miljø og hygge i foyerområdet med anvendelse af elevernes egen musikunderholdning.

Endvidere har den nye hals sammenbygning med de to gamle haller gjort, at hele idrætskomplekset nu er meget anvendeligt til fester og andre samlingsformål.

Ros til bygherre

Skolens ledelse, med forstander Jesper Emil Sørensen som hovedansvarlig for byggeriet, skal ifølge Per Mikkelsen have stor ros.

- Der er blevet udvist en meget positiv tilgang til ideerne omkring at skabe et samlingspunkt i hallen, og samtidig har der været nogle hurtige beslutningsprocedurer, der har bevirket, at byggeriet er gennemført med en vis handlekraft, fremhæver Per Mikkelsen.

Andre byggerier i Publiceret kun på www.byggeplads.dk

Produktionsanlæg

Beauvais Pastella

En moderne spaghettiwestern

Skole

N. Kochs Skole

Den gamle gymnastiksal blev lys multisal

Offentlige kontorer

Statsfængslet Sønder Omme

Ny administrationsbygning svæver over skovbunden