Historisk bryggeri blev besøgscenter

Stedet, hvor de første Carlsberg-øl blev brygget er blevet transformeret til et besøgscenter med respekt for det historiske

I de historiske bygninger, hvor de første Carlsberg-øl blev brygget, har Arkitema været med til at restaurere og udvide Carlsbergs besøgscenter, Home of Carlsberg - et projekt, der nu er blevet indstillet til RENOVER-prisen for 2024.

Parterne bag projektet skriver selv i indstllingen, at projektet formidler en unik forståelse for bryggeriets arv, fra det øjeblik kornet ankom til Kornmagasinet, til den sidste øl tappes i bryggeriet , alt imens besøgende kan mærke bryggeriarbejdernes historie gennem de autentiske omgivelser. Transformeringen af de gamle industribygninger til et moderne Carlsberg Visitors Center omfatter restaurering, omdannelse og fornyelse af 10 eksisterende bygninger fra produktionsfaciliteter til besøgscenter.

-Målet har været at revitalisere de historiske rammer med dyb respekt for bygningernes oprindelse. Den karakteristiske bræddeinddækning omkring bryggeriets maskiner, de støbte gulve og ståltrapperne er blevet bevaret og integreret i designet af nye rum og forbindelser. Samtidig er bygningernes overflader er renset for senere tiders tilføjelser og farver, så de står med den oprindelige farvesætning og bryggeriarbejdernes slid. På den måde danner bygningerne et solidt og roligt fundament for den interaktive udstilling, hedder det.

Det fremgår også, at der har været et ønske om et højt antal besøgende og en avanceret interaktiv udstilling - og det har gjort det nødvendigt at indarbejde en række tekniske anlæg. Teknikrummene er blevet placeret i afsides rum, som i forvejen var stærkt ombyggede, ligesom ventilationen er skjult for de besøgende. Til gengæld er el og VVS ført synligt uden på vægge og lofter, som man altid har gjort det i bygningerne.

-Transformationen af et stort lavloftet rum, tidligere brugt til produktion af de klassiske røde ølkasser, til en restaurant, bidrager til at åbne det historiske anlæg op mod det omkringliggende Carlsberg Byen. Med et nyt bræddeloft er rummets akustik forbedret markant, hvilket understøtter restaurantens ambition om at tilbyde en unik spiseoplevelse i omgivelser, der understøtter bygningens historie og kvalitet, oplyses det.

I processen med at omdanne de fredede bygninger fra industri til kultur har Arkitema og COWI været i tæt dialog med fredningsmyndigheder, plan- og byggemyndigheder, bygherre og den udførende entreprenør, således at vi som et samlet team sikrer bygningsarven med nyt indhold for fremtiden.

Revitalisering

 

Målet har ifølge parterne været at revitalisere de historiske rammer med dyb respekt for bygningernes oprindelse.

-Den karakteristiske bræddeinddækning omkring bryggeriets maskiner, de støbte gulve og ståltrapperne er blevet bevaret og integreret i designet af nye rum og forbindelser. Samtidig er bygningernes overflader er renset for senere tiders tilføjelser og farver, så de står med den oprindelige farvesætning og bryggeriarbejdernes slid. På den måde danner bygningerne et solidt og roligt fundament for den interaktive udstilling. Alt dette er udført med største omhug for det oprindelige og med høj håndværkmæssig kvalitet, fremgår det.

Unik historie offentlig tilgængelig

Med fornyelsen og udvidelsen af Carlsbergs besøgscenter er et unikt stykke dansk industri historie blevet offentligt tilgængelig, fremhæver parterne bag projektet.Bebyggelsen tæller omkring 8.500 m2 hvor de de oprindelige produktionsanlæg er bevaret og sammen med nyt udstillings design formidler den unikke historie omkring Carlsberg.

-Den besøgende kan her opleve bygningskulturen, de tekniske anlæg samt kulturmiljøet på Carlsberg. Målet med projektet har været at revitalisere de historiske rammer med dyb respekt for bygningernes oprindelse. Den oprindelige materialitet med karakteristisk pantina, er blevet bevaret og integreret i designet af nye rum og forbindelser. Samtidig er bygningernes overflader er renset for senere tiders tilføjelser og farver, så de står med den oprindelige farvesætning og bryggeriarbejdernes slid. På den måde danner bygningerne et solidt og roligt fundament for den interaktive udstilling, hedder det.

Gårdrummet er offentligt tilgængeligt og den besøgende kan bevæge sig rundt i de historiske rammer og få en oplevelse af de oprindelige rammer for datens ølproduktion.

-Bebyggelsen har med renoveringen bevaret sin oprindelige ydre og de særlige kendetegn, og står i sin helhed med det omgrænsende gårdrum som et intakt historisk monoment, som bidrager til Carlsberg Byens autenticitet. Carlsberg Byen er igennem de seneste år forvanlet til et nyt boligkvarter, og mellem alle de nye bygninger er bebyggelsen på Gamle Carlsberg med til at styrke den historiske fortælling og oplevelsen af bydelen, fremgår det.

Partnerne bag projektet:

Bygherrre: Carlsberg Breweries A/S.
Totalrådgiver: Arkitema K/S
Ingeninørrådgiver: COWI.
Hovedentreprenør: Jakon
Udstillingsdesign: Event

Kilde: Renoverprisen, Fotos: Niels Nygaard