NREP sælger seks friplejehjem til Northern Horizon

NREP har indgået en aftale med Northern Horizon om salget af en portefølje bestående af seks friplejehjem og tilknyttede aktiver

Northern Horizon har siden 2007 har været en dedikeret investor inden for friplejehjem i Norden, øger sin portefølje med seks friplejehjem, to daginstitutioner og 23 seniorboliger.

Porteføljen vil indgå i Northern Horizons fjerde plejehjemsfond, der har en samlet investeringskapacitet på 4,8 mia. kr. Fondens fokus er på nye bygninger i Norden, der er optimeret til plejehjemsdrift og seniorboliger. Fonden omfatter i forvejen 17 aktiver i Norden.

”Vi er meget begejstrede for handlen, der er den største plejehjemstransaktion på det danske marked nogensinde. Aftalen er meget attraktiv for os, bl.a. fordi aktiverne passer godt til vores investeringsstrategi. De har en rigtig god beliggenhed i vækstbyer, de er enten nyopførte eller under etablering, og så har de en høj klima- og ESG-standard,” siger Kasper Wehner, der er Co-Fund Manager i Northern Horizon og ansvarlig for investeringer på det danske marked.

NREP har udviklet porteføljen, efter man i en årrække har opbygget viden om de enkelte kommuners behov og planer på området. Friplejehjem drives imidlertid af specialiserede operatører, og derfor er der mindre fordel for NREP i at opbygge større porteføljer på området.

Trods salget fastholder NREP interessen for at udvikle nye friplejehjem i fremtiden.

"Der er blevet taget godt imod vores produkt, og nu har vi fået et godt tilbud fra en investor, som både har segmentet som sit kerneområde og en langsigtet investeringshorisont. Det skaber gode, stabile rammer for operatørerne og de ældre, og derfor passer salget os godt," siger Mohamad Awad, Investment Director hos NREP, og uddyber:

”Vores interesse for nye projekter er uændret, og vi vil fortsat opsøge samarbejder med kommuner om nye friplejehjem – både som enkeltstående projekter og i særdeleshed som led i større udviklingsprojekter. Dermed forventer vi fortsat at ville levere de fysiske rammer for kvalitetspleje og -omsorg, ligesom vi vil gøre det med en fortsat skærpet miljø- og klimaprofil.”

Porteføljen, som Northern Horizon nu overtager, omfatter følgende friplejehjem og øvrige aktiver:

Fribo Holte

Plejehjemmet Ida Marie, Odense

Plejehjemmet Magdalena Marie, Sorø (forventet overdragelse juni 2023)

Fribo Greve + daginstitution (forventet overdragelse september 2023)

Plejehjemmet Helene Marie, Helsinge + 23 seniorboliger, Hasselhøjen Helsinge (forventet overdragelse december 2023)

Plejehjem, Kolding + daginstitution (forventet overdragelse maj 2025)

Der forventes fortsat et stigende behov for plejehjem og friplejehjem i Danmark. Befolkningsgruppen på 80+ vil vokse med ca. 160.000 i løbet af det kommende årti. Heraf forventes 10% at få brug for en plejehjemsplads, hvilket den aktuelle kapacitet langt fra kan imødekomme.

NREP er blevet rådgivet af Accura, mens Northern Horizon er blevet rådgivet af Bruun & Hjejle, EY, VITA Ingeniører og Nordicals.