fsb opførerer to nye plejehjem for Københavns Kommune

Københavns Kommune har udpeget fsb til at bygge to nye plejehjem i Husum til ældre københavnere - i samarbejde med Mangor & Nagel

Københavns Kommune har udpeget fsb til at bygge to nye plejehjem i Husum til ældre københavnere. Plejehjemmene vil have fokus på hjemlighed, godt arbejdsmiljø, kulturel mangfoldighed og minimalt forbrug af CO2 både under opførelse og efterfølgende drift.

Det almene boligselskab fsb har sammen med arkitektfirmaet Mangor & Nagel, en del af AART, landskabsarkitekterne STED By og Landskab, det rådgivende ingeniørfirma MOE samt bygherrerådgiver archwiberg vundet Københavns Kommunes udbud om opførelsen af to nye plejehjem på i alt 21.000 m2 og med plads til 250 beboere i Bystævneparken i den sydlige del af Husum Haveby.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) hæfter sig ved, at det er et yderst erfarent projektteam, der nu er prækvalificeret til at opføre de nye plejehjem.

”Et plejehjem er ikke som de fleste andre byggerier – det er både et hjem og en arbejdsplads. Projektet og teamet bag de kommende plejehjem viser stor forståelse for både plejehjemsbeboernes særlige behov og personalets arbejdsmiljø samtidig med, at der er lagt stor vægt på hjemlighed. Med opførelsen af de to nye plejehjem er vi også med til at sikre, at Bystævneparken bliver ved med at kunne tilbyde moderne og tidssvarende plejeboliger til de mange ældre københavnere, der bor i området og gerne vil kunne blive der,” siger Sisse Marie Welling.  

Formand for organisationsbestyrelsen i fsb, Mads Malik Knudsen, glæder sig til at skulle opføre de to plejehjem for kommunen.

”Vi er stolte over at blive valgt til denne meget vigtige opgave med at levere en fremsynet løsning på plejehjem, der passer til de specifikke behov, som Københavns Kommune og borgerne har til ældrepleje nu og i fremtiden. Vi glæder os til at komme i gang med at opføre de smukke ejendomme i tæt samarbejde med kommunen”, siger Mads Malik Knudsen.

Plejehjemmene, der målrettes ældre borgere ramt af henholdsvis demens og somatisk sygdom, er planlagt til at stå færdige i 2027. De vil bestå af to selvstændige bygninger med nem adgang via de grønne gårdrum, som tilknyttes, fortæller byggechef Lone Zeeberg Nielsen fra fsb:

”Det har været vigtigt for teamet at designe plejehjem, der på en gang kan udgøre hjemlige og rare boliger for beboerne og samtidig skabe rammen for en velfungerende og godt udtænkt arbejdsplads. Vi har lagt vægt på smukke og trygge gårdrum med sansehaver samt et lyst og venligt indemiljø, der med farvetemaer og kunstneriske billedtemaer vil afspejle både beboernes og plejepersonalets kulturelle mangfoldighed.”

Hun fremhæver teamet for i et godt samarbejde om at udtænke en fremsynet løsning, der tager hensyn til de beboere, der vil skulle leve i Bystævneparkens smukke omgivelser.

”Vi har med fuldt overlæg valgt partnere, som er fremtrædende eksperter inden for henholdsvis bæredygtigt byggeri og arkitektur, der blandt andet retter sig mod mennesker, der er ramt af demens”, siger Lone Zeeberg Nielsen.

De to plejehjem har fokus på minimal CO2-udledning både under opførelsen og i den efterfølgende drift, og det er målet at opnå DNGB Guld-certifikation. Der vil blandt andet i videst muligt omfang blive genbrugt materialer fra nuværende bygninger i Bystævneparken, og alle nye materialer vil skulle levere materialepas, der beskriver deres evne til at indgå i cirkulært og bæredygtigt byggeri. Desuden vil træ så vidt muligt blive et gennemgående byggemateriale.