Nu nedrives syv blokke i Gellerup

Brabrand Boligforening tager i dag hul på arbejdet med at indrette byggeplads ved to boligblokke på Inger Christensens Gade i Gellerupparken

Brabrand Boligforening tager i dag hul på arbejdet med at indrette byggeplads ved to boligblokke på Inger Christensens Gade i Gellerupparken.

Blokkene, A13 og A15, står til nedrivning som en del af helhedsplanen for Gellerup, som betyder, at i alt syv blokke med 408 boliger skal rives ned hen over det næste halvandet år.

Den kommende tid vil der være håndværkere på byggepladsen og inde i de tomme boliger, og bydelens beboere og gæster skal forberede sig på støj og mere trafik på vejene.

- Vi er optaget af, at nedrivningsarbejdet giver beboerne i området mindst mulige gener, og vi bruger mange ressourcer på at informere og oplyse dem bedst muligt, siger administrerende direktør i Brabrand Boligforening Kristian Würtz.

De tomme boliger på Inger Christensens Gade vil blive ryddet for inventar såsom køkkener, døre og trægulve.

Blokkene skal desuden miljøsaneres, inden selve nedrivningen går i gang, da der kan være miljøfarligt affald i materialer i lejligheder, opgange og facader. Det vil blive håndteret og transporteret væk på en forsvarlig måde.

Ny skole skal bygges på grunden

Nedrivningen af de to boligblokke udgør en vigtig del af den samlede plan for at ændre Gellerup fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Blokkene skal nemlig give plads til en ny folkeskole, som skal stå færdig i 2025.

- Bydelen har brug for en folkeskole som omdrejningspunkt i et attraktivt lokalsamfund, siger Kristian Würtz.

Den egentlige nedrivning af blokkene går i gang, når rydning og miljøsanering er overstået, og når blokkene er tomme for beboere.

Brabrand Boligforening sætter gang i det arbejde, som kan gennemføres nu, selvom der stadig er få beboere tilbage i blokkene. Nogle enkelte beboere flytter først til deres valgte genhusningsbolig i løbet af februar, og to beboere har valgt at gøre indsigelse mod opsigelsen af deres lejemål. Opsigelserne skal derfor behandles i boligretten.

- Vi anerkender, at det kan være meget byrdefuldt for beboerne at være nødt til at flytte på grund af nedrivningerne, og derfor bestræber vi os på at hjælpe alle beboere med at finde et nyt godt sted at bo. Enten her i Gellerup eller et andet sted i Aarhus efter beboernes ønsker.

- Det er samtidig afgørende for os at komme i gang med arbejdet med nedrivningerne. Både for, at blokkene ikke skal henstå tomme og forfalde, og fordi det er vigtigt, at vi sørger for, at arealerne kan overdrages til de kommende brugere, siger administrerende direktør Kristian Würtz fra Brabrand Boligforening, som ifølge lovgivningen er forpligtet til at gennemføre udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj inden 2030.