Fuld opbakning til at certificere lamineret glas

Ligesom Danmark i årtier har haft en godkendelsesordning for termoruder, synes tiden nu moden til at kvalitetsmærke laminerede glasprodukter. Producenter og brancheforening er enige

Det danske glasmarked bør kunne vælge rigtige og driftssikre laminerede glasprodukter med større tryghed end i dag. Det vil kunne ske, hvis de laminerede glasløsninger markedsføres med en certificering på komponenter, proces og færdigt produkt.

Vejen til sådan en certificering banes nu af Glasindustrien.

Beslutningen om det er taget i slipstrømmen af en række byggesager, hvor man oplever altanværn af lamineret glas, som misfarver eller delaminerer.

– Udfordringerne er primært konstateret i forbindelse med importerede glasprodukter. Alligevel kan en dårlig stemning omkring laminerede glasløsninger til udendørs brug brede sig og dermed også true de løsninger, vi producerer herhjemme, observerer Glasindustriens formand, Michael Stappert.

Det er for at imødegå den udvikling, at Glasindustrien nu ønsker at skabe klarhed i markedet, så valget af laminerede glas og ruder kan ske på betryggende vis.

– Visse forudsætninger for en certificering skal være til stede, som f.eks. sammenlignende fakta om de forskellige foliers egenskaber og en klar beskrivelse af alle processer vedr. anvendelsen af dem, pointerer direktør Christian Larsen, Glaseksperten A/S.

En kendt specialist på området, direktør Poul Erik Bak, FPC Consult peger på, at lamineret glas skal fremstilles i henhold til EN14449 og EN 12543-4[i] og bør leve op til leverandørklausulen i AB18: Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med fem års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest seks år efter levering til lager eller videresalg.

Poul Erik Bak erkender, at der er mange typer lamineringsfolier på markedet.

– Men hvis man sikrer sig, at folien har passeret testen ASTM B117[ii] , kan man også være sikker på, at folien lever op til kravene til glasværn med frie kanter, mener Poul Erik Bak.

Hærdning

Men der er andre vilkår at være opmærksom på:

– Hærdningsprocessen af glasset forud for lamineringen kan være udslagsgivende, hvis den hærdede overflade ikke er plan, advarer Christian Larsen, Glaseksperten.

Hos Danmarks anden store producent af lamineret glas, Bo-Glas A/S i Brønderslev, er kommerciel direktør, CCO Klaus Dorin, optaget af, at markedet savner basale empiriske data for de faktiske egenskaber i de forskellige varianter af lamineret glas.

– Et samarbejde med et teknisk universitet om et forskningsprojekt kunne have til formål at afdække centrale data om vindmodstand, fugtoptagelse og brudsikkerhed og dermed også fastlægge de grænser, som en certificeringsordning ville skulle respektere, kommenterer Klaus Dorin.

Han erkender, at resultaterne fra et forskningsprojekt også kan være udfordrende og åbne for nye krav til holdbarhed og sikkerhed, men om end den slags kan gøre ondt her og nu, så tror han på, det er bedre at være optimalt oplyst på et sagligt grundlag.

Hos Klaus Dorin som hos Christian Larsen, Glaseksperten, er der ubetinget opbakning til en national auditeringsordning, så danske producenter af laminerede glasprodukter underkastes en tredjepartskontrol. Den holdning deler to andre aktive producenter i det laminerede glasmarked, DSG Industri A/S i Haderslev og Glashærderiet A/S i Brøndby.

Folietyper

Direktøren her, Danny Olsen, er ikke i tvivl om, at en nationalt dækkende certificering vil fastholde det kvalitetsniveau, som danskproducerede løsninger er kendt for.

– Vi ved, hvad der skal til: At sikre et ordentligt udgangspunkt og derefter følge den vejledning, som Glasindustrien har udarbejdet (udkommer i en 2020-udgave senere i år – red.). Gør man det, siger Danny Olsen, så er det ret sikkert at nå frem til et resultat, som alle kan være tilfredse med.

Danny Olsen peger på, at de fleste ”møgsager” ikke er af dansk oprindelse og ikke så sjældent mere skyldes forkert valg af glas eller omstændigheder ved montagen, end det laminerede glas.

– Men det er jo sådan, at sagerne – uanset hvor og hvordan de kommer – smitter af på hele området for lamineret glas, og det er vigtigt at kunne skelne de korrekte løsninger. Det vil en dansk certificering kunne udvirke, pointerer Danny Olsen.

Hos DSG Industri A/S ser direktør Laurids Paulsen frem til at øge markedets kendskab til de forskellige folietyper. Hos DSG Industri som hos Glashærderiet arbejdes der med EVA folier (ethylenvinylacetat), som kan anvendes til laminering af glas uden autoklave.

– Forudsætningen for en certificering må indebære, at foliernes samspil med det hærdede glas bliver fuldstændig afdækket, og vi dermed også får klarhed over de folietyper, der bør specificeres til de individuelle opgaver. Hos DSG Industri anbefaler vi at anvende EVA-folier til udendørs glas med fritstående kanter, fordi folien er mindre fugtabsorberende, erklærer Laurids Paulsen.

Garanti?

Under forudsætning af den fornødne accept fra nationale og europæiske tilsyns- og konkurrencemyndigheder er det nu Glasindustriens hensigt at indlede det vigtige forarbejde til en kommende certificeringsordning med tredjepartsauditering.

– Det solide fundament er afgørende for succes, vurderer Glasindustriens formand, Michael Stappert, men det er opmuntrende med den enstemmige støtte til projektet.

Hensigten er at følge de retningslinjer, som er kendte fra garantiordningen for termorudeproduktionen i Danmark, nemlig den anerkendte GS-mærkning. GS-godkendelsen hviler på regelsættet i Glas- og Termorude Certificeringen, GTC, senest revideret i 2016. Med henblik på at sikre kvaliteten af termoruderne, ses det ofte foreskrevet i det enkelte projekt, at producenten skal være GS-mærket. Dels sikrer Glasindustriens Garantisikring en ensartet, høj kvalitet, dels opnås en garanti i tilfælde af, at producentens aktivitet måtte være ophørt på det tidspunkt, hvor ruderne eventuelt måtte udvise fejl.

– Om en eventuelt kommende ordning for lamineret glas også skal indeholde en garantisikring, tager vi under overvejelse, lover Michael Stappert, som dog også hæfter sig ved, at meningerne om den del af den fælles certificering er delte.

Poul Erik Bak, FPC Consult:

– Når producenterne følger de foreskrevne retningslinjer i standarderne, i AB18 og ASTM B117, bør de også være på så sikker grund, at en garanti kan ydes. Hvis ikke Glasindustrien ønsker at administrere den – og det kan der over tid godt være visse udfordringer i – så er det muligt for den enkelte producent selv gøre det ved hjælp af en bankgaranti, anbefaler Poul Erik Bak.