Tilgængelighed – også på badeværelser

Kravene om tilgængelighed for ældre og kørestolsbrugere vokser, og SBi har i sin seneste anvisning om vådrum viet et helt kapitel til emnet

Danskernes gennemsnitlige levetid vokser, og samtidig ønsker stadig flere at blive boende i egen bolig, også når de er kommet godt op i årene. Det kræver, at tilgængelighed i stigende grad tænkes ind i byggeriet, både når der bygges nyt, og når eksisterende bygninger renoveres.

Derfor har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i år sendt fire nye anvisninger om tilgængelighed på gaden, ligesom den seneste vådrumsanvisning, nr. 252, der udkom for et års tid siden, har et helt kapitel om emnet.

Uopmærksomme på kravene

Alligevel er de nye tilgængelighedskrav stadig i stor udstrækning ukendte blandt murere og andre håndværkere, der beskæftiger sig med badeværelser. Sådan lyder vurderingen fra virksomheden Ardex, der fremstiller hurtigthærdende og hurtigttørrende væg- og gulvmaterialer og bl.a. underviser murerfirmaer i vådrumsarbejde i regi af murerpartnerskabsordning­en FlisePartneren.

– Vi oplever, at rigtig mange ikke er opmærksomme på, at der i dag er særlige tilgængelighedskrav for badeværelser. Og kravene omfatter alle typer byggeri, ikke kun institutioner, hospitaler eller plejeboliger. Eksempelvis må en opkant i en brusekabine ikke udføres med en højde over 10 mm, ligesom der gælder en række regler om rækkeafstande, vendearealer m.m.

Det fortæller teknisk rådgiver Frank Henriksen fra Ardex, som selv deltog i den ekspertgruppe, der bistod SBi ved udarbejdelsen af den seneste vådrumsanvisning. Han fortsætter:

– Hensynet til tilgængelighed bliver et stadig vigtigere kvalitetsparameter i alle dele af byggeriet, og emnet er derfor vigtigt at få sat fokus på. Man skal heller ikke glemme, at man som både projekterende og udførende risikerer at få problemer med bygherre, hvis kravene ikke opfyldes.

Husk dispensation

Murerfirmaer, som især laver badeværelsesrenoveringer i ældre lejligheder i de større byer, står ofte med den udfordring, at krav til f.eks. rækkeafstande og vendearealer for kørestolsbrugere ikke kan opfyldes på grund af selve den fysiske indretning. Den plads, der er til rådighed til badeværelset i lejlighedens grundplan, er simpelthen for lille.– Her er det imidlertid vigtigt, at man husker at søge dispensation hos kommunen og forklarer, hvorfor det ikke er muligt med de givne fysiske rammer at opfylde alle krav, understreger Frank Henriksen.