Arkitektur og tilgængelighed kan forenes

Ifølge Danske Handicaporganisationer (DH) er fysisk tilgængelighed en udfordring i mange byggerier – både i private hjem og i offentlige institutioner som retsbygninger, biblioteker og museer.
Tekst: 

Ifølge Danske Handicaporganisationer (DH) er fysisk tilgængelighed en udfordring i mange byggerier – både i private hjem og i offentlige institutioner som retsbygninger, biblioteker og museer. Museum Østjylland i Grenå har indrettet en fredet bygning efter et ønske om fysisk tilgængelighed med løsninger, der har respekt for både bruger og arkitektur.  

Fysisk tilgængelighed er en udfordring i mange byggerier på trods af en klar lovgivning på området. Det mener DH.

- Fysisk tilgængelighed er essentielt for, at vi kan inkludere mennesker med handicap. Vi oplever, at tilgængelighed især er et problem i ældre bygninger. Lovgivningen prøver at fremtidssikre byggeriet. Men vi slæber stadig rundt på mange gamle bygninger, som ikke er tilgængelige og ikke bliver det lige med det samme, siger Thorkild Olesen, formand for DH, og fortsætter: 

- Vi har udmærkede regler på området, men vi savner, at der bliver fulgt ordentligt op på, om bygningsreglementet bliver overholdt på tilgængelighedsområdet. Vi oplever, at det kniber for kommunerne at føre tilsyn med tilgængeligheden, og at de giver dispensation for det regelsæt, der skal fremtidssikre bygningerne i forhold til tilgængelighed.

Gennem dialog forsøger DH at bygge bro til byggebranchen og adressere, hvorfor tilgængelighed har så stor betydning.

- Jeg holdt for nylig oplæg for nogle af vores kommende arkitekter på Kunstakademiets Arkitektskole om, hvad tilgængelighed i byggeri betyder for at inkludere en stor gruppe af mennesker i Danmark. De havde mange spørgsmål, og det resulterede i en god faglig diskussion. Det er vigtigt, at byggeriets parter får øjnene op for, hvad tilgængelighed betyder i praksis, siger Thorkild Olesen og tilføjer: 

- Manglende tilgængelighed forhindrer mennesker med handicap i at have et socialt og aktivt liv. Mange føler sig ensomme på grund af deres handicap. Derfor kan god tilgængelighed åbne døre og give mennesker med handicap mulighed for et værdigt og aktivt liv.

Museum Østjyllands afdeling i Grenaa findes i en fredet fleretagers købmandsgård fra starten af 1700-tallet. Trods fredede rammer har det været en målsætning at skabe Danmarks mest tilgængelige museum. 

Hos nogle af Museum Østjyllands besøgende har en af museets tilgængelighedsløsninger, FlexStep, vakt stor begejstring. Det skyldes, at den er integreret i bygningens øvrige arkitektur og ikke syner af at være et hjælpemiddel for mennesker med funktionsnedsættelse.