Mega boligrenovering i stram styring

Boligkomplekset Løvvangen i Nørresundby, med i alt 726 lejligheder, er blevet helhedsrenoveret med aflevering til tiden

Sundby-Hvorup Boligselskabs afd. 12, Løvvangen i Nørresundby er fra november 2012 til december 2015 blevet helhedsrenoveret med arkitektfirmaet Kærsgaard og Andersen A/S som totalrådgiver og Arne Andersen Vrå A/S som hovedentreprenør.

Afdelingen har bl.a. fået nye facader, topisolerede klimaskærme og nye aktivitetsprægede udearealer. Samtidig har 726 lejligheder fået udskiftet de oprindelige åbne altaner med nye glasinddækkede altaner fra Windoor.

Tidsplan overholdt

Den nye altanløsning har været et af de elementer, som fra starten gjorde det let for entreprenøren at overholde tidsplanen.

– Vi foreslog fra projekteringens begyndelse en løsning, hvor dele af produktionen blev flyttet fra byggepladsen til vores produktion. Det giver en langt smidigere byggeproces på pladsen, idet altanerne ankommer som præfabrikerede elementer, der blot skal samles og monteres, forklarer teknisk chef Carsten Christiansen fra Windoor.

– I en byggesag som Løvvang­en, hvor du arbejder på rigtig mange lejligheder, er det vigtigt, at alle trækker i samme retning, og at vi fra starten får lagt en fornuftig plan for arbejdet. Det er i høj grad lykkedes på Løvvangen, hvor vi kunne aflevere en færdig opgang hver 14. dag og ikke missede en eneste deadline, fortæller sagsansvarlig Michael Abildgaard Hansen fra Arne Andersen Vrå A/S.

Ekstra udendørs opholdstid

Både før byggeriets start og under selve byggeprocessen er boligforeningens bestyrelse løbende blevet inddraget for at sikre, at altanerne blev som ønsket. Bygningskonstruktør Lars Frostholm fra Kærsgaard og Andersen A/S uddyber:

– Dybest set går vi jo ind og laver om på folks hjem, så vi lægger stor vægt på at få beboerne med og omsætte deres ønsker til løsninger, som både funktionelt og designmæssigt indfrier forventningerne. Derfor er de nye altaner designet som udvidede, lukkede og glasinddækkende altaner.

Forvandlingen fra åbne til lukkede altaner giver Løvvangens beboere ca. syv måneders ekstra opholdstid om året på altanerne. Desuden skærmer løsningen bedre mod støjgener, ligesom udgifterne til opvarmning i vinter­perioden reduceres. Forud for beslutningen om den konkrete altanløsning havde Windoor bl.a. udarbejdet mock-ups, hvor forskellige justeringer kunne foretages, inden selve byggeprocessen gik i gang.

– For os som hovedentreprenør har det afgørende været, at denne altanløsning er veldokumenteret, gennemarbejdet og gennemprøvet. Den form for professionalisme har stor betydning for os, fordi den gør, at vi trygt har kunnet aflevere altanerne uden at spekulere på, om kvaliteten nu også er i orden, understreger Michael Abildgaard Hansen.

Foto: Forvandlingen fra åbne til lukkede altaner giver Løvvangens beboere ca. syv måneders ekstra opholdstid om året på altanerne.