Tendens: Shoppingcentre integreret i byen

Butiks-og shoppingcentre vil i langt højere grad blive integreret med byen og præget af servicefunktioner, der skaber en daglig trafik, vurderer Braaten+Pedersen, specialister i centerudvikling

Der vil stadig være shopping- og indkøbscentre uden for byerne, hvor der tænkes i volumen, store indkøbsvogne og fri parkering, men alt andet lige peger pilen i en bestemt retning: nemlig mod bynære shopping-og butikscentre. Sådan lyder vurderingen fra Braaten+Pedersen ApS der er specialister i centerudvikling i Skandinavien.

- Vi kommer til at opleve, at shoppingcentrene i langt højere grad end tidligere bliver integreret med byen i et samspil frem for at blive placeret uden for byen i et modspil med den øvrige detailhandel, der risikerer at føre til mindre liv i den centrale bydel. En placering i bykernen vil således styrke byen frem for at svække den, siger Torben Kristiansen, udlejningschef hos Braaten+ Pedersen ApS.

Del af en helhed

Et shoppingcenter bliver således ikke et stand-alone projekt men en del af den samlede helhed.

- Vi vil se en tendens, hvor butikscentrene placeres og indrettes anderledes end for 10-15 år siden, fordi det ikke længere handler om butikker og parkering, men om oplevelse og et rum for aktivitet og service, hvor man har sin daglige gang. Derfor vil vi også se, at butikscentre i stigende grad kommer til at rumme f.eks. tandlæger, apoteker, biblioteker, læger og privatklinikker, fitnesscentre og ikke mindst biografer, så centret drager fordel af en naturlig og daglig trafik af mennesker, der er i byen. I udlandet ser vi f.eks., at læger og tandlægeklinikker udstyrer de ventende med bippere, så de kan gå rundt i centret frem for at sidde i et venteværelse, fortæller Torben Kristiansen.

Torben Kristiansen nævner Bruuns Galleri i Aarhus som et godt eksempel på et shoppingcenter der er integreret med byen – sammenbygget med hovedbanegården og med ind-og udgange til gågade og hovedfærdselsårer. Det skaber en masse gennemgående trafik, hvor det er naturligt at foretage sine indkøb på vejen.

Vi kommer til at opleve, at shoppingcentrene i langt højere grad end tidligere bliver integreret med byen i et samspil frem for at blive placeret uden for byen i et modspil med den øvrige detailhandel, siger Torben Kristiansen, udlejningschef hos Braaten+ Pedersen ApS.

Hyggelige væresteder

Tendensen er også, at centret gerne må være et hyggeligt værested.

- Det skal være levende og hyggeligt med en god, tryg stemning – ikke noget med store kolde gange, men gerne noget mere intimt og mulighed for at sidde ned og samtidig lidt variation i arkitekturen, så det ikke blot er ensrettede gange i centret. Endelig vil vi se flere forsøg på at skabe nye oplevelser på butikssiden med pop-up shops, der måske kun eksisterer 2-3 måneder ad gangen, siger Torben Kristiansen.

Et godt eksempel på et center der har formået at skabe succes med at blive meget mere end et shoppingcenter er ifølge Torben Kristiansen Rødovre Centret:

- Det er et succesfuldt center, som man kan kalde et generationscenter, fordi det besøges af mennesker i alle aldre. Her har man netop formået at gøre centret til et sted, hvor man naturligt kommer, fordi der er placeret en række servicefunktioner i centret og samtidig er der mange spisesteder, så det er blevet naturligt for de besøgende at samles i centret, siger Torben Kristiansen.

Endelig peger Torben Kristiansen på BORGEN i Sønderborg, som åbnede 1.oktober 2013:

- Det er hvad vi kalder et integreret bycenter med let adgang fra gågaden og med tilknyttede boliger og jobcenter, parkeringsanlæg og snart biograf. Og grundet den centrale placering har vi allerede et meget stort besøgstal på daglig basis. Og med et godt butiksmiks som vi hele tiden arbejder med tiltrækker vi kunder fra hele Als og omegnskommunerne. Og så har centret, hvad der efterspørges for tiden; en intim atmosfære blandet med en duft af gode mærkevarer og et varieret udvalg af spisesteder.
 

Foto top: Bruuns Galleri i Aarhus som et godt eksempel på et shoppingcenter der er integreret med byen – sammenbygget med hovedbanegården og med ind-og udgange til gågade