Kalvebod Bølge – byrum på vand i stål

Hele området omkring Kalvebod Brygge er blevet forvandlet til et attraktivt byrum – med stål som bærende element

Temaredaktør: Kim Sejr

Kalvebod Bølge ligger i København syd for Langebro foran Kalvebod Brygge ved Marriott Hotel og Nykredits hovedsæde. Anlægget fremstår som én stor sammenhængende flade, der bølger op og ned og ud og ind – heraf navnet ‘Kalvebod Bølge’.

Stål er brugt på en række forskellige måder på Bølgen og er en integreret del af formgivningen af Bølgen. Netop stål var det optimale materialevalg pga. den komplicerede geometri – stål er fremragende til at forme til krumninger – både vertikalt, horisontalt og begge dele samtidigt.

Stål i ny sammenhæng

Fremstillingsprocessen foregik på fabrik under beskyttede forhold, der sikrede en stor præcision af de meget komplekse stålelementer. Desuden kunne montagetiden på vand, som både er mere besværlig og risikofyldt end på land, mindskes, fordi stålelementer kunne forberedes på land med strøer og til dels træbelægningen.

Stålet er brugt i en helt ny sammenhæng, hvor de klassiske maritime materialer, stål og træ, er brugt til et helt anderledes slags anlæg, der er til for at forskønne og forbedre området. Hvor stålkonstruktioner normalt ses i meget “alvorlige’ konstruktioner, bruges stålet her til et fritidsorienteret anlæg til leg og afslapning, som ikke har nogen egentlig klassisk funktion.

Bølgens bærende konstruktion er bevidst designet med rå, maritime detaljer og får lov at ruste, lige som mange andre elementer i havnemiljøer. Trædækket er kantet med cortenstål, som tegner anlæggets buede form. Værnene er lavet i rustfrit stål, der fremstår maritimt i designet.

Projektet indgår i Københavns Kommunes ambitioner om ‘Miljø i byggeri og anlæg’ og projektet er miljørigtigt, fordi der er anvendt fornybare og genanvendelige materialer med vagt på god dagslysudnyttelse og energibevidst byrumsbelysning. Hele anlægget er udlagt med egetræsdæk, som er et lokalt materiale med en lang levetid. Når anlægget er aftjent, kan man genanvende alle stålprofiler uden særlige foranstaltninger.

Koncept og funktion

Kalvebod Brygge er fattig på gode opholdssteder. For at give københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen er Kalvebod Bølge lagt som en parallel promenade til den oprindelige, der tilbyder attraktive opholds- og bevægelseszoner med direkte kontakt til vandet. Kalvebod Bølge udvider de eksisterende byrum rumligt og funktionelt og skaber en moderne brygge.

Kalvebod Bølge opfordrer til bevægelse både på land og til vands. Den nye bølge indeholder flader til hold- og enkeltmandssport og deler vandrummet op i fire bassiner til kajak, polo og svømning.

Opgaven blev udbudt i begrænset udbud som hovedentreprise iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet).

Anlægsbudgettet for projektet beløb sig på ca. 39 mio. kr. Anlægsstart var i begyndelsen af oktober 2012, og Kalvebod Bølge blev indviet den 30. august 2013.

Statisk princip

Anlægget er en pælefunderet træbrygge med overflader i flere forskudte niveauer, fortrinsvis af trædæk udført i egetræ. De to centrale pladsområder og overdækninger er udført i insitustøbt beton, der ved skivevirkning tjener til afstivning af træbryggekonstruktionen.

Trædækket er understøttet af præfabrikerede stålelementer med en typisk spandvidde på 6m af langsgående RHS 200x100mm profiler med påsvejste tværbjælker af UNP 220. Stålelementerne er simpelt understøttede på et system af lodpæle o244x10mm. Stabiliteten på tværs sikres med krydsafstivninger under vandspejlet. Pæletoppene er lukket med påsvejste pladebæringer til fastgørelse af elementerne med boltesamlinger.

Stål

I alt blev der leveret 260 tons stålkonstruktioner. Stålelementerne blev produceret i Polen. På grund af den trange byggeplads på Kalvebod Brygge og for at mindske antallet af montagetimer på vand blev stålelementerne kørt på lastbil fra Siedlce til byggepladsen Enghave Brygge. Her blev elementerne præsamlet til større sektioner og delvist belagt med trædæk og sejlet fra Enghave Brygge til Kalvebod Brygge for at blive monteret.

Levetid

Anlægget er projekteret og udført med en forventet levetid på 50 år, hvoraf de første 25 år er uden væsentlige reparationer, men med en reduceret levetid for de mekaniske installationer og trædækket. Pæle og stålkonstruktioner er sorte med korrosionsbeskyttelse i form af et tillæg i godstykkelse. Valg af den bærende stålkonstruktion i sort stål betyder, at den bærende konstruktion ikke kraver særlig vedligeholdelse.

Kilde: Dansk Stålinstitut