Forsøg med fremløbstemperatur

I Århus kører et forsøg med at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmerørene og dermed spare energi. Det tyder på, at ved at sænke temperaturen blot en grad kan der spares mere end 7.000 Megawatt-timer i Århus Kommmune. Det vil samtidig pynte på CO2-regnskabet.

I samarbejde med Realea kører Affaldvarme Århus et forsøg med at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmerørene og stikledninger til udvalgte parcelhuse fra 1970'erne i Tilst ved Århus. I dag ligger temperaturen på omkring 80 grader. Hvis man sænker temperaturen nogle få grader, kan der spares meget energi. Forsøget kører indtil april 2011.