Hotel og konferencecentre

Hvordan skabes de perfekte forhold på hoteller og konferencecentre, når det gælder indretning, inventar og ikke mindst: anvendelsen af ny informationsteknologi.

Branchenyhed

Super-wifi burde være helt naturligt på hoteller

Hoteller og konferencecentre kan tilpasse sig den digitale virkelighed med bl.a. media-lounges, fremhæver indretningsfirmaet 2rethink

Specialisterne i hotel og konferencebyggeri

Arpe & Kjeldsholm A/S har fået succes med en meget åben samarbejdsmodel og meget tætrelation til bygherre – og en særlig sans for, at deadlines og budgetter holder

Sider