Specialisterne i hotel og konferencebyggeri

Arpe & Kjeldsholm A/S har fået succes med en meget åben samarbejdsmodel og meget tætrelation til bygherre – og en særlig sans for, at deadlines og budgetter holder

Det er lidt af en tilfældighed, at Arpe & Kjeldsholm A/S har opnået en position som førende entreprenør inden for hotel- og konferencebyggeri.

- Vi er startet med nogle opgaver, som er blevet godt udført, og som alle har været tilfredse med, og med de referencer er der kommet andre kunder, der kunne lide, hvad vi havde lavet, og så har det ene jo taget det andet. Det er jo ikke, fordi vi udelukkende beskæftiger os med hotelbyggeri, vi laver også andre ting, men det er nok blevet sådan, at når der skal nyopføres et hotel, så falder tanken automatisk på os som en af mulighederne, fordi vi efterhånden har temmelig stor erfaring på området, siger Allan Arpe, partner i Arpe & Kjeldsholm A/S.

Atypisk totalentreprenør

Virksomheden blev startet af Allan Arpe og Tim Kjeldsholm i 2003, og senest er kredsen af partnere blevet udvidet med Thomas Sørensen.

De definerer sig selv som en totalentreprenørvirksomhed, men ikke en typisk af slagsen:

- Vi udfører totalentreprise, men vi har ikke nogen egenproduktion. Vi benytter os fra gang til gang af samarbejdspartnere, der hver især har specialviden og kompetence inden for deres felt, og det er klart, at mange af de partnere vi gennem tiden har fået stærke relationer til, ofte også er at finde på nye projekter fremadrettet. Til gengæld koncentrerer vi os om, hvad vi selv mener, vi er særligt gode til, nemlig planlægning og styring, siger Tim Kjeldsholm.

- Vores største styrke er netop, at vi i kraft af vores evne til at styre og planlægge, meget tidligt i processen kan give et kvalificeret bud på, hvor økonomien befinder sig for et byggeprojekt. Vi udarbejder et totalbudget, som er udgangspunktet, og det holder vi os til gennem hele forløbet. Selvom der kan ske mange ændringer, og budgettet ikke bliver de endelige tal, så har vi alle posterne med fra starten. Og den model har været en meget stor succes for os, idet vi ikke til dags dato har afleveret et byggeri for sent eller har overskredet et aftalt budget, siger Allan Arpe.

På projekter som Tivoli Congress Center, Wake Up og Tivoli Hotel har Arpe & Kjeldsholm A/S været med fra starten af projekteringsfasen, så de arkitektoniske visioner fra starten er blevet indtænkt sammen med de bærende konstruktioner og de tekniske installationer i forhold til den konkrete udførelse af byggeriet.

- Det handler om at finde en rigtige ramme for projektet tidligt på baggrund af skitser med en pris, og så kan man sammen finde frem til det, der er væsentligt for bygningen ud fra det arkitektoniske og brugermæssige synspunkt, siger Tim Kjeldsholm.

Ofte bygherrerådgiver

Det er heller ikke typisk, at entreprenørvirksomheder samtidig er bygherrens rådgiver, men det er som oftest tilfælde med Arpe & Kjeldsholm.

- Men igen, det er ikke kun et spørgsmål om erfaring – det er det også, men virksomheden har fået godt ry for, at tingene fungerer, at der afleveres til tiden og at budgetterne holder. Det skaber tillid – og grobund for nye samarbejder.

- Vi har fået skabt en meget stor tillid blandt vores kunder, fordi vi arbejder med en meget åben samarbejdsmodel og en model, hvor vi er meget tæt på bygherre, også som bygherrerådgiver. Det giver en enorm fordel, at vi kender tingene fra begge sider. Herved forstår man byggeprocessen bedre og kender de reelle priser på alt vedrørende byggeriet, hvilket giver større sammenhæng. Det kræver naturligvis tillid, at vi kan påtage os begge roller, men hidtil er det en tillid, vi altid har kunnet leve op til siger, Allan Arpe.