Cirkulære forretningsmodeller giver lukrativ bygge-business

Grøn strategi giver sorte tal på bundlinjen. Det er mantraet hos Eurotag Danmark, der i 2014 afsatte intet mindre end 64 pct. flere m2 tagpap sammenlignet med 2013. Som leverandør af verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt har Aarhus-virksomheden for alvor formået at omsætte visionerne for bæredygtigt byggeri til konkret handling, og resultatet er en vækst på 31 pct. i omsætningen i forhold til 2013.

Fremtiden ser lys – og grøn – ud hos Eurotag Danmark. Som leverandør af Derbigum, der omfatter verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt, kan den aarhusianske virksomhed således se tilbage på et yderst tilfredsstillende regnskabsår, hvor hele 64 pct. flere m2 tagpap blev afsat sammenlignet med 2013. Resultatet er en vækst på 31 pct. i omsætningen i 2014 samt en stigning på 25 pct., hvad angår solgte m2 tagpap i Q1 2015 sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år. 

Bæredygtighed som konkurrenceparameter
At grønt byggeri kan sætte sit positive præg på såvel regnskabsbøgerne som miljøet er noget, som Peter Kranz i den grad hilser velkomment. Som adm. direktør i Eurotag Danmark, der sidste år kunne fejre 25 års jubilæum, har han i et kvart århundrede satset målrettet på de idéer om cirkulær økonomi, som i løbet af de senere år er begyndt at slå igennem i resten af byggeriet. Samtidig er han ikke et sekund i tvivl om, at branchens væsentligste konkurrenceparametre i fremtiden bliver bæredygtighed, klima, miljø og energi.

- I takt med stigende politiske krav til genanvendelighed og miljøvenlig produktion vokser efterspørgslen også efter byggematerialer, der minimerer det miljømæssige fodaftryk og ligeledes giver plus i det grønne regnskab. Samtidig har både bygherrer, projekterende og rådgivere i stigende grad fået øjnene op for, at de politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion i 2020 næppe kan realiseres uden en anderledes og langsigtet økonomisk tankegang, påpeger han.

Grønne satsninger bærer frugt
Hos Eurotag Danmark er bæredygtighed i form af såkaldt ’cirkulær økonomi’ baseret på Cradle to Cradle-tankegangen blevet en lukrativ forretningsmodel, hvis potentiale endnu kun så småt er ved at blive udfoldet. Leverandøren har således løbende videreudviklet sin grønne profil med en række forretningsinitiativer, der alle har til formål at gøre op med faktorer som kort levetid, høje driftsomkostninger og ikke mindst spild. 

Senest har Eurotag Danmark, som et led i Region Midtjyllands erhvervsinitiativ Rethink Business, der har til hensigt at skabe vækst og styrke den grønne erhvervsudvikling, udviklet et innovativt returneringssystem. Systemet går ud på, at de ca. 30 lokale tagpapentreprenører opsamler det fraskårne tagpapmateriale, som efterfølgende afhentes og sendes til fabrikken i Belgien, hvor det bearbejdes og anvendes i produktionen af ny bæredygtig tagpap. Sammen med projektets rådgivende part COWI har man fået udarbejdet en beregning, der dokumenterer, at der er grøn økonomi i returneringssystemet, og resultatet er systematisk genbrug af tonsvis af tagpap-rester.

Fordele for hele leverancekæden
- Vi høster nu frugterne af flere års kompromisløs bæredygtig satsning, der bl.a. indebærer, at vi har implementeret Cradle to Cradle-tankegangen i alle led af vores forretning. Det betyder kort fortalt, at alle materialer recirkuleres ligesom i naturens eget kredsløb, så intet går til spilde eller smides væk. Denne tankegang kommer alle til gode, fordi vi sparer energi og ressourcer samtidig med, at vi leverer højere værdi i slutproduktet, siger Peter Kranz og fortsætter:

- Når økonomien bliver cirkulær, stopper værdiskabelsen på produktsiden i princippet aldrig. Gamle og udslidte materialer og spild fra produktionen bliver værdifulde ressourcer, der kan anvendes i ny produktion igen og igen. Der er et stort forretningsmæssigt potentiale i at producere på denne måde.

Denne artikel er publiceret af Eurotag Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Eurotag Danmark A/S

For første gang kan du få 20 års garanti på dit tagpaptag

Som den første tagpapleverandør i Danmark tilbyder Eurotag nu 20 års garanti på tagpapproduktet Derbigum. ”Det handler om at tænke...

Cirkulære forretningsmodeller giver lukrativ bygge-business

Grøn strategi giver sorte tal på bundlinjen. Det er mantraet hos Eurotag Danmark, der i 2014 afsatte intet mindre end 64 pct. flere m2...