BS FALSEN Z monteret i Ny Laborantskole, Sønderhøj

BS Falsen ApS har leveret og monteret BS FALSEN Z i råhusets vindues- og døråbningerne i den ny laborantskole, EAAA Sønderhøj Århus.

Efter endt falsemontage, er muren i fuld gang med opmuring af facaden på sagen.  Over 1000 meter BS FALSEN Z, er monteret af vores montører på pladsen, og sidste fals blev monteret i uge 28. 

Vi takker Lyngby Entreprise for ordren, og det rigtig gode samarbjede på projektet. 

Mere om BS FALSEN Z

BS FALSEN Z består af en specialfremstillet selikatbaseret plade samt isoleringsbånd, stabile stål vinkel og påmonteret dampspærre.
​Den specialfremstillede plade har en styrke, der bevirker at døre og vinduer kan monteres direkte i pladefalsen. Pladen består af ubrandbart materiale.

Pladefalsene leveres med isoleringsbånd, BS-støttevinkler, afstandsklodser til vindues- og dørmontage, påmonteret dampspærre. 

  • Glat overflade klar til malerbehandling
  • Dimensioneres til det enkelte projekt
  • Påmonteret dampspærre
  • Klar til montage af døre og vinduer
  • Linietab på 0,01 W/mK
  • Pladen består af ubrandbart materiale

Montage af vinduer og døre
Døre og vinduer monteres direkte i BS FALSEN Z, uden brug af yderligere vedhæftninger eller vinkelbeslag.

Der medleveres afstandsklodser til vinduesmontagen. Disse sikrer en ensartet fuge omkring vindues- og dørelementet.

Ved brug af pladefalse i bund af vinduer/ døre, optager konsolbeslag elementets laster. 

Denne artikel er publiceret af BS FALSEN i kategorien

Flere artikler fra BS FALSEN

Indstøbte pladefalse i Klostergården

Stor fokus og forespørgsel på vores energi-rigtige og innovative false-løsning, hvor pladefalsene bliver indstøbt i betonbagvæggene. Senest...

Bedre holdbarhed og ingen kuldebroer med pladefalse

BS False-Montage har succes med deres unikke pladefalse, der optager laster fra både vægt og vind samt giver bedre isolation omkring...

BS Special Bundløsning

Så kan der endelig hentes detaljer på vores hjemmeside på den professionelle og dokumenterede løsning til opklodsning af dør-...

Indstøbte pladefalse i Aabybrocentret

De første betonelementer er nu leveret i Aabybro - og BS FALSEN Z INDSTØBNING I BAGVÆG er anvendt i projektet. Et stærkt alternativ til en...

Detaljer og beskrivelser på BS FALSEN Z Indstøbning i bagvæg

Nu kan der hentes detaljer i DWG, pdf samt beskrivelser på BS FALSEN Z Indstøbning i bagvægVi er utrolig glade og positive over den...

Montering af BS FALSEN 2009

Vi har været ud for at filme montageprocessen, for at give et indblik i vores montørers dagligdag. Vi har været ude for at filme...