BS Falsen 2009 i Skovlunde Bymidte

Det samlede byggeri i bymidten skal danne ramme for et levende og inspirerende centrum for Skovlunde. Montører fra BS False Montage er i fuld gang med montagen af pladefalse på matrikel 4.

I samarbejde med Jensen & Nielsen Byggeri AS leveres og monteres pladefalse type BS FALSEN 2009 til sagen.  Der skal monteres over 1400 meter pladefalse i bygningens vindues- og døråbninger.  Lejlighedernes størrelse vil variere fra 65 kvm til 130 kvm og på taget vil der være mulighed for private og fælles tagterrasser med udsigt over Skovlunde Bymidte og det historiske Skovlunde Landsby. 

Den lave vægt bevirker, at falsen er let at håndtere og montere. Vinduer og døre kan monteres direkte i pladefalsen. Råhuset kan dermed lukkes hurtigere og uden brug af midlertidig afdækning.

Ved etagebyggeri som dette kan BS FALSEN 2009 monteres indefra, så arbejde på stillads undgås.

​BS falsen 2009 - Mere end bare end pladefals​!

BS FALSEN 2009 monteres af BS FALSE MONTAGEs uddannede montører, som sikrer byggeriets linjer og betonpillemål ved opretning af råhullerne på byggepladsen.  Afsætning af pladefalsen sker iht. arkitektens kotemål, murermål og pillemål. Dette sikrer ensartede linjer i byggeriet, og ved muret byggeri sikrer vi, at pladefalsene er monteret så bundside- og overliggerfals passer med murværket. 

BS FALSE MONTAGE monterer pladefalsene umiddelbart lige efter råhusmontagen, og mureren samt tømreren kan trygt stole på, at de færdige hulmål passer, når vi er færdige med vores arbejde.​

- Direkte linjetab på 0,01 W/mK
- Formindsker varmetab
- Er vejrbestandig og formstabil
- Har en glat overflade
- Forenkler tømrer- og malerarbejde

Vi takker Jensen & Nielsen Byggeri A/S for ordren og det gode samarbejde. 

Denne artikel er publiceret af BS FALSEN i kategorien

Flere artikler fra BS FALSEN

EPD på BS pladefalse

EPD på BS Falsen er nu tilgængelig via EPD International AB, og er at finde i deres databaseDu kan hente EPDén her: https://lnkd.in/...

BS Falsen ApS vil mindske spild og genanvende mere

Byggevirksomheden er glad for en opfordring til grøn omstilling fra Erhvervshus Midtjylland. Nye grønne muligheder er opstået i kølvandet...

Indstøbte pladefalse i 200 boliger på Smedeland 8A

I endnu et godt og produktivt samarbejde med DS Elcobyg har BS FALSEN leveret over 4000 meter pladefalse til indstøbning på fabrikken hos...

BS FALSEN Z monteret i Ny Laborantskole, Sønderhøj

BS Falsen ApS har leveret og monteret BS FALSEN Z i råhusets vindues- og døråbningerne i den ny laborantskole, EAAA Sønderhøj Århus.Efter...

Generationsskifte og sammenlægning - BS FALSEN

Kære kunde og samarbejdspartner BS False – Montage og BS Byggeservice bliver til BS Falsen ApSVi har i år igangsat generationsskifte...

Indstøbte pladefalse i 87 eksklusive boliger i Rødovre

JCN Bolig skal opføre 87 moderne og eksklusive boliger. Dette indebærer hele 8424 m2 byggeri, samt 2500 m2 P-kælder. Industribeton har...