Gentænkning af lys kan fremme sundhed i byggerier

Lys er sundhedsfremmende og styrker vores generelle velvære, men i nye byggerier bør lys tænkes ind i en større helhed for at have optimal helbredsmæssig effekt, mener arkitekt MAA, Ph.d. Carlo Volf.

Dagslyset påvirker os både fysisk og mentalt. Carlo Volf står, sammen med seniorforsker Kjeld Johnsen, bag projektet ’Sundere dagslys og kunstlys – Nye veje mod lavenergiarkitektur 2020´.Carlo Volf plæderer for, at vi får meget lys, fordi det gavner vores sundhed og velvære, men pointerer også, hvor vigtigt det er at finde balancen:

”Vi kan ikke bare maksimere glasarealerne i bygningen og på den måde få mere lys ind. For det første bliver lyset for dårligt med 3-lags glasset, og for det andet får vi problemer med for meget varme – godt hjulpet på vej af dagens lavenergibyggeri. For at undgå overtemperaturer – både sommer og vinter – monterer vi så solafskærmning for at kunne opholde os i bygningen. Solafskærmning er helt klart nødvendig for at understøtte et godt indeklima. Men jeg mener, vi burde differentiere brugen af den. Naturligvis skal vi skærme os mod solen og dermed overophedning om sommeren. Men om vinteren, når solen står lavt på himlen, burde vi kunne nøjes med blændingsafskærmning og så i øvrigt udnytte solen til opvarmning.” 

Hvis vi vil have sunde byggerier, skal de enkelte elementer i byggeriet tænkes sammen, så de ikke modarbejder hinanden.

Læs hele vores interview med Carlo Volf om det sunde byggeri i Vidensbanken

Denne artikel er publiceret af Blendex A/S i kategorien

Flere artikler fra Blendex A/S

Mobile løsninger skaber dynamiske facader

Facader er en væsentlig del af bygningers æstetik, men i dag stilles der i BR18 også en lang række funktionsmæssige krav til dem.De skal...

Blendex lancerer markedets største skoddeprogram

Blendex har udviklet det største og mest varierede skoddeprogram på det danske marked. Programmet består af ni skydeskodder skabt på...

Professionelt samarbejde med arkitekter og rådgivere

Blendex indgår gerne i et samarbejde omkring udviklingen af solafskærmning til projekter.Udvendig solafskærmning er oftest både et æstetisk...

Solafskærmning til boligbyggeri

Blendex udvikler solafskærmningsløsninger til alle typer erhvervsbyggerier. Men vi tilbyder også produkter og løsninger til boligbyggerier....

Gentænkning af lys kan fremme sundhed i byggerier

Lys er sundhedsfremmende og styrker vores generelle velvære, men i nye byggerier bør lys tænkes ind i en større helhed for at have optimal...

Sundt indeklima belønnes med ny DGNB-certificering

Den danske certificeringsordning vil tildele DGNB Hjerte til bygninger, der gør noget særligt for indeklimaet.Det kan være en udfordring at...