Håndværkere dårligt rustet mod cybertrussel

Halvdelen af virksomhederne i byggebranchen ved ikke, hvad de skal gøre, hvis de rammes af cyberangreb. viser en undersøgelse fra forsikringsselskab

Selvom byggebranchen sætter rekord i at være bedst dækket ind med cyberforsikringer, så har næsten halvdelen ikke en plan for, hvad de gør, hvis de rammes af et cyberangreb. Det viser en undersøgelse fra Købstædernes Forsikring.

I byggebranchen findes rigtig mange små og mellemstore virksomheder, og ifølge Erhvervsstyrelsen har 40 procent af alle små og mellemstore virksomheder et for lavt digitalt sikkerhedsniveau. Alligevel viser en undersøgelse fra Købstædernes Forsikring, at rigtig mange mindre håndværkervirksomheder ikke er bekymrede for cybertruslen.

Den mindst bekymrede branche

I undersøgelsen, der er foretaget blandt mindre danske virksomheder, svarede kun 16 procent inden for bygge- og anlægsbranchen, at de i høj eller meget høj grad er bekymrede for at blive ramt af et cyberangreb. Det er det laveste tal i undersøgelsen. I eksempelvis handels- og transportbranchen svarer 23 procent, at de i høj eller meget høj grad er bekymrede.

”Den lave bekymringsgrad kan blive en udfordring, for er man ikke bekymret, ser man sandsynligvis også et mindre behov for at beskytte sig. Men byggebranchen er i lige så høj fare som andre brancher. Eksempelvis består byggeprojekter ofte af mange forskellige leverandører, der udveksler informationer og data på tværs, og hver udveksling er en adgang for hackere. Derfor er det også et fælles ansvar for branchen, at man hver især er med til styrke den samlede sikkerhed, siger Morten Jepsen, der direktør hos Købstædernes Forsikring.

Dækningen bliver påvirket

Når det kommer til cyberforsikring er branchen dog godt med. Her svarer 75 procent fra bygge- og anlægsbranchen, at de har en cyberforsiking, og det er over gennemsnittet, som ligger på 66 procent i undersøgelsen. Dog svarer kun 59 procent, at de har en handlingsplan, hvis de skulle blive ramt af et cyberangreb. Det er noget lavere end andre brancher, hvor gennemsnittet er 65 procent.

-Det er selvfølgelig rigtig godt, at en så stor del af branchen har fået øjnene op for vigtigheden af cyberforsikringen. Dog er det blot en del af en større handlingsplan, som er nødvendig. Forsikringen kan hjælpe med at dække eventuelle skader, men det er også vigtigt, at virksomheden tager stilling til, hvilke andre handlinger, der skal tages, hvis virksomheden pludseligt står i et cyberangreb, forklarer Morten Jepsen.

Bevidste om trussel

Thomas Petersen, cyberekspert fra Flyby Company Aps, bekræfter, at det er et alvorligt problem, at byggebranchen ikke tager cybertrusler alvorligt.

-Det kan have katastrofale økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Et enkelt cyberangreb kan føre til tab af fortrolige data, produktionsafbrydelser, ødelagte systemer og tab af kunders tillid. Det er derfor afgørende, at byggebranchen begynder at forstå og adressere denne trussel.Heldigvis kan man opnå betydelige resultater med begrænsede ressourcer ved at begynde med at uddanne medarbejderne i IT Cyber Awareness-træning. Denne træning kræver kun en minimal mængde tid i en travl hverdag, og den kan give medarbejderne de grundlæggende færdigheder og viden til at identificere og håndtere cybertrusler, siger Thomas Petersen.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af Marketminds for Købstædernes Forsikring via telefoninterviews i perioden uge 35-37 2022 blandt virksomheder med 10-50 ansatte.