Bedre digitalt byggeri med fælles BIM-standarder

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder bedre, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser, mener Dansk Standard

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre, end de gør i dag ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området - og her kan man med fordel skele til erfaringer fra udlandet.

Data og digitalisering spiller en fortsat vigtigere rolle i byggeriet og er ikke blot med til at minimere fejl og øge produktiviteten, men kan også være med til at finde de bedste løsninger – ikke mindst når det kommer til bæredygtighed og genanvendelse.

- Man kan arbejde med digitalisering og BIM på mange forskellige måder, men for at kunne udnytte fordelene og mulighederne bedst muligt og lette samarbejdet, er der brug for en ensartet fælles tilgang, så alle så at sige taler samme sprog og kan dele de samme informationer. Og det er her de fælles internationale standarder kommer ind i billedet, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Standarderne for organisering og digitalisering af information om bygge- og anlægsarbejder, herunder BIM, sikrer fælles metoder i alle led af byggeriets værdikæde og danner grundlaget for en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet. Men den fulde gevinst kan først opnås, når alle branchens aktører arbejder sammen.

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes

- Anvendelsen af de internationale standarder er langt fra så udbredte i den danske byggebranche, som der er brug for, hvis potentialet i digitaliseringen skal udnyttes fuldt ud. Det kan bl.a. skyldes, at standarderne kan virke noget omfattende at sætte sig ind i. Det vil vi gerne gøre noget ved, så vi kan løfte det fælles vidensniveau og dermed sikre et fælles grundlag i branchen. Og det kan vi i høj grad mærke, at der er efterspørgsel på, siger Jens Heiede.

Det kan Christina Hvid, adm. direktør i Molio, nikke genkendende til:

- Molio vil vi gerne bidrage til, at indholdet i de centrale internationale BIM-standarder vedrørende det digitale samarbejde i branchen, bliver gjort nemme at forstå og nemme at anvende i dagligdagen i den danske bygge- og anlægsbranche. Derfor starter vi nu med at formidle dem til branchen via webinarer og kurser. Tanken er, at man får forklaret indholdet i standarderne med cases og gode eksempler, så de bliver gjort mere anvendelige, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Derfor er Dansk Standard og MOLIO gået sammen med byggeriets brancheorganisationer om at styrke kendskabet til de internationale standarder på området og accelerere implementeringen af dem - og dermed fremme det digitale samarbejde i byggeriet. Som led i dette afholdes bl.a. en række webinarer og kurser, der giver indblik i standardernes begreber, principper og processer og kobler dem til dansk byggeskik og BIM-praksis. Og der er stor tilslutning fra branchen, der efterspørger mere viden om standarderne og hvordan de kan anvendes i praksis.

Der er brug for en fælles praksis

En af oplægsholderne på webinarerne er Peter Bo Olsen, der er selvstændig konsulent og har stor erfaring med standarden DS/EN ISO 19650 for organisering og digitalisering af information og hvordan den bl.a. kan kobles til dansk BIM-praksis.

- Standardens del 1 sætter en fælles ramme og en fælles begrebsverden for alle parter for, hvordan man skal håndtere informationer – fra design, planlægning, produktion og udførelse til drift og vedligehold og hel frem til genanvendelse og cirkulær økonomi. Styrken er, at man har et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan de andre skal håndtere informationerne. Det danner grundlaget for, at man sammen kan lave en fælles praksis, siger Peter Bo Olsen, InformationManagement4U, og fortsætter:

- Del 2 og 3 handler om informationshåndtering i henholdsvis byggeriet og i den efterfølgende drift og vedligeholdelse, og er det, der gør, at branchen kan skabe den fælles informationshåndteringspraksis. Det virkeligt seje er, at den fælles praksis muliggør, at man kan begynde at snakke om integration af informationer og systemer. Og fordi det er globale standarder, vil flere af vores digitale løsninger understøtte en informationshåndtering i henhold til standarderne, og vi vil have mulighed for at kunne vælge imellem forskellige teknologiske løsninger, som kan spille sammen.

Standardens del 4 er ved at blive færdiggjort og konkretiserer i større grad kvalitetssikringen og afleveringen af informationer. Del 5 beskriver, hvordan man skal håndtere digitale informationer ift. samfundskritiske byggerier og anlægsarbejder. Og del 6, som er i gang med at blive lavet, omhandler arbejdsmiljø.

En digital transformation der vil få kæmpe betydning for byggebranchen

Ifølge Peter Bo Olsen er der tale om en digital transformation, der tager udgangspunkt i en fælles praksis, som – når den er fundamenteret – vil betyde mere for byggeriet end stregkoderne har betydet for detailhandlen:

 – En fælles praksis for digital informationshåndtering er et middel til at opnå noget, der er vigtigere – nemlig de gevinster der kommer efterfølgende. For ved at sikre de rigtige informationer i den rigtige kvalitet har vi mulighed for at reducere omarbejde, ventetid, fejlleverancer osv. Og vi vil også have det digitale grundlag for at skabe et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri.

Og det er en udvikling, der er i gang.

- Min globale betragtning er, at BIM-standarderne bliver brugt derude i fortsat stigende grad. Det betyder også, at vi kan lære af det, der sker andre steder i Europa - eksempelvis England, der stiller krav om brug af standarden 19650 på offentlige byg- og anlægsprojekter nu, siger Peter Bo Olsen, der har et godt råd til byggeriets aktører:  

- Du er nødt til at sætte dig ind i de her standarder, for ellers risikerer du ikke at få udnyttet det potentiale, der er. Men det kan være en god idé at få noget hjælp til at komme i gang. En god måde er også at deltage i webinarer og kurser herom, og derefter starte op i det små og afprøve dele af standarderne.