Danmarks første skybrudsplads indviet

Beboerne på Frederiksberg har fejret indvielsen af Langelands Plads. RUM har været arkitekter på den gennemgribende byrumsfornyelse, som ikke alene sikrer parkeringspladser og grønne, rekreative ophold i området, men også fungerer som et integreret klimatilpasnings projekt.

Langelands Plads er Danmarks første skybrudsplads, som er med til at løse fire samfunds- og miljøudfordringer: håndtering af skybrud, rensning af overfladevand for miljøfremmede stoffer, modvirkning af Urban Heat Island Effect samt rensning af luften. Der er i projektet stor fokus på bæredygtighed i både valg af materialer, energioptimering, belysning mv.

-RUM har et stort engagement i udviklingen af gode byer og byrum. Bæredygtighed har altid været en grundsten i vores arbejdsprocesser. Det er fedt når vi bliver del af et projekt som sætter baren højt når det handler om både at sikre gode parkeringsforhold, grønne, rekreative byrum og væres med til at løse vores samfunds miljøudfordringer, siger Claus Jensen, sagsarkitekt på Langelands Plads og partner i RUM

Efter transformationen er Langelands Plads blevet til et imødekommende byrum hvor der er indtænkt aktiviteter for forskellige målgrupper, så som legelandskab, et 300 kvadratmeter soppebassin med fontæner, begrønnet boldbur og hyggekroge med bænke afskærmet af grønne beplantninger til gavn for beboerne i området.

Under Langelands Plads er der etableret en parkeringskælder i tre etager med 200 parkeringspladser. Områderne både under og over jorden er designet som et sammenhængende byrum, hvor de overordnede elementer som trappetårne, udformning af ramper, wayfinding mv. hænger sammen og skaber genkendelighed og identitet. Flow omkring parkeringsanlæg og forhold til trafikhåndtering har ligeledes været fokusområder.

Arkitektfirmaet RUM vandt i 2016, i samarbejde med CASA, Apcoa og Rambøll, den prestigefyldte konkurrence om Langelands Plads i OPS-aftale (Offentligt Privat Samarbejde) for Frederiksberg Kommune. Opgaven omfatter byrumsfornyelse samt etablering af parkeringsanlæg i på central plads i byens centrum.

Med i aftalen er option på yderligere to tilsvarende opgaver på Julius Thomsens Plads samt ved Frederiksberg Rådhus. De to yderligere optioner er på henholdsvist ca. 200 og ca. 400 p-pladser.