Solafskærmning bidrager til en bygnings certificering

Fischer Danmark A/S og Blendex A/S kan dokumentere, at de bidrager til de internationalt anerkendte bæredygtighedscertificeringer

Som de første i den danske solafskærmningsbranche kan de to søsterselskaber Fischer Danmark A/S og Blendex A/S nu dokumentere, hvor mange point deres egenproducerede zip-screens kan opnå inden for de internationalt anerkendte bæredygtighedscertificeringer DGNB, BREEAM og LEED.

Opførelse, drift og senere nedrivning af bygninger kræver forbrug af rigtig mange ressourcer. Derfor er det helt afgørende, at bæredygtighed i alle detaljer er en grundsten i ethvert byggeri. Bæredygtighed handler ikke kun om energieffektivitet, men i lige så høj grad om trivsel, miljø og økonomi, og de tre certificeringsordninger DGNB, BREEAM og LEED baserer sig da også på disse områder.

Fischer og Blendex vil gerne yde sin del til det ansvarlige byggeri. Det er baggrunden for, at de to virksomheder har fået deres zip-screens evalueret og nu, indenfor alle ordningerne, kan dokumentere, hvor mange point produkterne bidrager med til en bygnings certificering.

Det har været en ressourcekrævende øvelse for de to organisationer, men både Fischer og Blendex er meget tilfredse med, at kunne tilbyde deres samarbejdspartnere den nødvendige dokumentation og dermed lette deres arbejde med at opnå certificeringsdiplomer i forskellige kategorier.

Fakta om certificeringsordningerne

BREEAM. Engelsk ordning. Tilpasset det enkelte lands og/eller de europæiske standarder. Bæredygtige byggerier bedømmes efter 10 kategorier: ledelse, sundhed og trivsel, energi, transport, vand, materialer, affald, arealforbrug og økologi, forurening og innovation.

LEED. Amerikansk ordning. Tager udgangspunkt i amerikanske standarder. Relevant for virksomheder på det internationale marked. Certificeringen vurderer, udover energiforbruget, også bygningens placering, vandforbrug, materialevalg, indeklima, ledelse, affald og en række andre parametre.

DGNB. Tysk ordning. Danske Green Building Council har peget på DGNB, som det mest hensigtsmæssige system for danske forhold. Certificeringen er den mest vidtgående og vurderer på miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social- og funktionel kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og lokaliseringskvalitet.