Loft i kompakt paneldesign

Nye loftspaneler til diffus eller retningsbestemt ventilation sikrer luftfordeling uden trækproblemer samt et lavt tryktab og lydtryksniveau

Indeklimaet og dets effekt på beboernes helbred og trivsel er blevet et støt voksende fokusområde i forbindelse med nybyggeri såvel som renovering. Sådan lyder budskabet fra en lang række eksperter inden for området, herunder professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet, der forsker i bl.a. indeklima samt naturlig og mekanisk ventilation.

– Indeklimahensyn og bedre funktionalitet er ofte hovedårsagen til igangsættelse af bygningsrenovering og også meget væsentlige parametre ved nybyggeri. Det opleves dog jævnligt, at indeklimamålsætningerne ikke bliver opfyldt i praksis, hvilket kan have meget større økonomiske konsekvenser end en reduceret energibesparelse i forhold til forventningerne. Der er behov for at fokusere mere på bygningers funktion i praksis, udtaler han.

Effektiv luftfordeling uden træk

De nye FBS-loftspaneler fra KE Fibertec, som er udviklet med bidrag fra Aalborg Universitet, modvirker dårligt indeklima ved hjælp af diffus eller retningsbestemt ventilation. Systemet, som er egnet til brug på bl.a. skoler, kontorer samt diverse komfortmiljøer, er i stand til at operere ved et lavere lufttryk sammenlignet med standard loftdiffusorer. Dette gør det til en mere energieffektiv løsning, der således bidrager til at holde driftsomkostningerne såvel som miljøbelastningen nede.

– Systemet sikrer, at den komplette tekstiloverflade bliver aktivt udnyttet i forbindelse med luftfordelingen. Resultatet er meget lave indblæsningshastigheder og dermed en trækfri luftfordeling. Samtidig sikrer det patenterede laserskårne hulmønster fleksibilitet til at få spredt luften ud over et lidt større areal. Systemet opererer ligeledes ved et lavt lydtryksniveau – nærmere bestemt ned til mindre end 20 dB(A), fortæller udviklingschef fra KE Fibertec Anders Olsen om FBS-loftspanelerne, som med deres lave tryktab efterlever kravene i BR20.

Foto: Loftspaneler, der er udviklet i samarbejde Aalborg Universitet, modvirker dårligt indeklima ved hjælp af diffus eller retningsbestemt ventilation.