Stål-Gruppen

Stål-Gruppen er en sammenslutning af de førende virksomheder i Danmark, der producerer stålkonstruktioner til byggeri og industri. Stål-Gruppens formål er at samle stålproducenterne og deres repræsentationer, som beskæftiger sig med fremstilling og/eller distribuering af stålprodukter af enhver art. Derudover arbejder Stål-Gruppen for at øge samarbejdet inden for stålområdet og også at søge fællesskab og samarbejde med den øvrige del af stålbranchen, hvor det må anses for formålstjenligt.

Endelig støtter gruppen det internationale stålarbejde via ECCS, European Convention for Constructional Steelwork, der er en fælleseuropæisk samarbejdsorganisation inden for stålbyggeri. ECCS samarbejder med universiteter, der er førende inden for stålområdet i Europa. Øvrige kontinenter bakker op om ECCS og drager fordele heraf. Flere danske ståleksperter er tillige involveret i tekniske komiteer under ECCS.

Læs mere: Dansk Stålinstitut

Læs også nyheder om Stål-Gruppen: