H. Lundbeck A/S

Medicinalfirmaet Lundbeck bebor et større område i københavnerbydelen Valby. Området er firmaets hovedkvarter og huser både produktion og udvikling, salgsfunktioner, ledelse og lagerfaciliteter. Hvor mange andre firmaer er flyttet ud af København, fastholder man fra Lundbecks side den centrale placering i byen. Der ombygges og nybygges på området alt efter, hvordan det store firmas behov ændrer sig. Seneste skud på stammen er en nyt projekthus, Agora.

– Huset afspejler tanken om at lade forskellige medarbejdergrupper og fagområder mødes og samarbejde på tværs, og det har fra dag ét været hensigten at skabe en stille og underspillet ramme, hvor det, der foregår i huset – hvor de mennesker, der bevæger sig i det – giver oplevelsen og skaber billedet. Vi har givet medarbejderne et hidtil uset stort fællesrum, som de har mulighed for at indrette og præge præcis som de vil; deres eget dansegulv, fortæller Bo Ramlyng, kreativ direktør i RH Arkitekter.

‘Dance floor’ etager

RH Arkitekter vandt opgaven i konkurrence med fire andre forslag, fortæller sagsarkitekt Jakob Lindberg Wad. Der stod en ældre laboratoriebygning på stedet, hvor Agora nu er bygget. I forslaget var det meningen, at den gamle bygning skulle strippes helt til råhuset og bruges som basis for det nye, og den model blev der arbejdet med i første fase af planlægningen.

Det viste sig imidlertid ved nærmere tekniske undersøgelser, at det gamle hus ikke ville kunne bære de nye konstruktioner, og det blev derfor besluttet at bygge et helt nyt hus. Af hensyn til tidsplanen blev det også besluttet at køre videre med de samme moduler og grundlæggende løsninger fra det oprindelige forslag, fortæller arkitekt Mette Hanghøj Lech, der var en af de drivende kræfter i konkurrenceprojektet.

- Det, Lundbeck nok mente, var mest interessant i vores forslag, var at vi lige fra starten har opereret med et helt tomt rum på hver etage med kerner i begge ender. Det tomme gulv, ‘dancing floor’, kan man møblere på kryds og tværs efter behov. I konkurrenceforslaget havde vi desuden skitseret et antal måder at møblere på til grupper i forskellige størrelser, så det var nemt at se de mange muligheder, fortæller Mette Hanghøj Lech.

Vægt på brugerinddragelse

Agora har plads til over 250 medarbejdere fordelt på seks etager. For at sikre bedst muligt input fra de kommende brugere indførte arkitekterne et spil, ‘Game AGORA’, hvor brugerne så at sige kunne lege og spille sig igennem forskellige scenarier og komme frem med forslag og løsninger til den fremtidige indretning.

- Vi havde to paneler af brugere, hvor det første arbejdede med de praktiske aspekter omkring byggeriet, altså hvor mange garderobeskabe, stillerum og møderum der skulle være, fortæller Marketing Planning Manager Mads Heller fra Lundbeck.

- En senere gruppe har beskæftiget sig med den kultur, vi gerne ville have i huset. Alt i alt har vi haft 40-45 medarbejdere inddraget. Desuden har der været andre projektgrupper, der har stået for blandt andet møbler og IT. Vi har prøvet at høre brugerne om de ting, der betød noget for dem og at involvere så mange som muligt i processen. Tidlige brugerundersøgelser viste også, at følelsen af privatliv, confidentiality og god lydregulering har været højt på ønskelisten, ikke mindst fordi vi har valgt at sidde helt åbent, fortsætter Mads Heller.

- Vi har teams i huset, der varierer i størrelse fra fire-fem og op til næsten 50. På hver etage sidder der typisk et tværfagligt produktteam. Hele ideen er, at vi kan udvide efterhånden som produktet bevæger sig hen i en anden fase. I nogle grupper sidder der for eksempel en stor gruppe klinikere, fordi de er i gang med at indsende deres registeringsansøgning, og så efterhånden som produktet kommer på markedet, så tager man de funktioner ud, og så er det de kommercielle funktioner, der bliver skaleret op. I de sene faser bliver de enkelte produktteams mindre og mindre, forklarer Mads Heller.

Frithængende mødebokse

Størstedelen af hver etage er helt åben med installationsgulve, der gør det muligt at placere arbejdspladserne frit. I husets gavle er de sekundære funktioner i form af trapper, elevator, toiletter, stillerum og andet samlet.

En stor åben trappe binder etagerne sammen vertikalt og tilfører rummene dynamik. Et andet vigtigt arkitektonisk hovedgreb er det bygningshøje atrium bag den glasbeklædte hovedfacade. Kontoretagerne er åbne ud mod atriet. Uden på hver etage er træbeklædte mødebokse hængt på dækkene, så de fremstår som skulpturelle inventarelementer i det åbne rum, snarere end bygningskomponenter. Der er arbejdet meget med akustikken og lyddæmpningen, og trods de åbne forhold og mange arbejdspladser er der meget lidt støj.

Som modvægt til de meget åbne rum er arbejdsbordene forsynet med gavle, og sammen med de mellemhøje opbevaringsmøbler danner møbleringen mindre rum, der giver afskærmning og privatliv, uden at genere det store udsyn.

Loungeområder med hvilemøbler giver mulighed for at tage en uformel snak, uden at skulle benytte et møderum. Hver etage er desuden forsynet med sit eget lille, åbne køkken.

Integreret belysningssystem

Et eksempel på, at der blev arbejdet i dybden med projektet, er det belysningssystem, ‘Extend’, som arkitekterne designede i samarbejde med Flos Scandinavia A/S.

- Et kraftigt specialekstruderet alu-profil, der monteres som en integreret del af loftet, der også kan styre og bære loftsystemet. I profilet, der produceres i Danmark, kan man integrere både lysarmaturer, sprinklere og bevægelses- og brandmeldere. Profilet har egen strømforsyning, og hvis man for eksempel på et tidspunkt vil udskifte lysrørerne med LED-armaturer kan det nemt ske nedefra, uden at der skal pilles ved loftet i øvrigt, fortæller Søren Topp fra Flos.

Systemet skræddersys efter mål til det enkelte projekt, men passer til standardprodukter fra Flos og kan indarbejdes i forskellige typer lofter inklusive traditionelle 60x60 moduler. Flos har til projektet også leveret Pure metalhalogen spots, der oplyser de frithængende mødebokse samt Downtown downlights med kompaktrør til de sekundære rum, mødelokaler og toiletter.

Elementbyggeri

Lige så enkelt og stringent som det indvendige, er også bygningens ydre. Grundlæggende er der tale om et betonelementhus med en bærende søjle/dragerkonstruk-tion og sandwichfacader på tre sider og en hovedfacade, der står som en ren glasfacade.

- Det der gjorde opgaven spændende i forhold til et traditionelt etagebyggeri er de 22 meter høje søjler bag glasfacaden, der går fra fundament til tag, fortæller Jacob Muldbjerg fra PH Montage A/S, der har monteret hele råhuset inklusive søjler, dragere, sandwichelementer og trapper. De høje søjler er fremstillet i ét stykke og transporteret fra underleverandøren til byggepladsen, så der var også nogle spændende logistiske udfordringer i opgaven fortæller Jacob Muldvad.

Allan Østergaard, projektchef for totalentreprenøren 5E Byg, fremhæver ligesom de andre aktører det gode samarbejde og opbakningen fra bygherren gennem hele projektet.

- Det har klart været en positiv oplevelse, og et af de bedre byggeprojekter med klare fælles mål, og vi har nået det til tiden og indenfor økonomirammen. Teknisk set har den største udfordring i projektet været, at vi har ført alle installationerne i gulvene, også ventilationskanalerne, men det har blandt andet været nødvendigt for at få plads til de ønskede seks etager i huset, forklarer Allan Østergaard.

H. Lundbeck A/S har været bygherre på:

Læs også nyheder om H. Lundbeck A/S: