VUC Syd

Blot nogle måneder efter indvielsen består VUC Syd Lighthouse på Haderslevs smukke havnefront sin ultimative prøve i efterårets første virkelige brandstorm, der med vindstød af rekordstyrke truer med at løsne facadeplader og rive tagets solceller ned. Den nye spektakulære bygning, der danner ramme om et fleksibelt og digitalt studiemiljø, står distancen mens stilladser ude i byen vælter og træer rives op i dette hjørne af Sønderjylland, der denne gang er værst ramt af vejrgudernes rasende udfald.

Der har både bogstavelig talt og i overført betydning været blæst om det nye fyrtårn af en undervisningsinstitution – hovedsagelig af den positive slags: For ikke alene føjer den alubeklædte bygning nye arkitektoniske og æstetiske værdier til den naturskønne plet, det nye uddannelsescenter understøtter også et dynamisk studiemiljø, der kombinerer faglighed med moderne it og nytænkende læringsmetoder.

VUC Syd, der er tegnet af ZENI Arkitekter og AART Architects i et kreativt samarbejde, udstråler på alle tænkelige måder modernitet: Først og fremmest i kraft af materialevalget, men også på grund af en stringent og stram arkitektur, der på én og samme tid bryder med og går i dialog med omgivelserne. Det fem etager høje atriumhus er placeret på havnekanten med vand til to sider. Placeringen sikrer ikke blot 360 graders udsyn, den betyder også, at bygningen vristes fri af omgivelserne og får lov til at spille sammen med vandspejlet – og det er netop i dette samspil, at facadematerialerne: aluminium og glas kommer til deres ret. Her bliver det også åbenbart, hvorfor VUC Syd bærer navnet Lighthouse: Når lyset tændes inden døre, tændes der også for associationerne til fyrtårne eller til et krydstogtskib forankret ved kajen. Trods fem etager og referencer til fyrtårne, er det ikke de vertikale, men de horisontale linjer der kendetegner bygningen. Et arkitektonisk greb, hvor man har ladet de udvendige terrasser være ét langt forløb, der bevæger sig fra terræn og op til femte sal i en blød opadstigende kurve, får de enkelte dæk til at fremstå lidt lavere – et visuelt trick, der optimeres i kraft af terrassernes varierende dybde. Den forskudte linjeføring tilfører facaden en flot dynamik, som understreges af en stor perforeret og kunstnerisk bearbejdet aluminiumsplade på hver af bygningens fire sider. Det er kunstneren Erik Steffensen, der har skabt de markante fotografisk inspirerede værker, der forestiller henholdsvis et ur, en fugl, træer og vand – og som kan betragtes både inde- og udefra.

Åben disponering

Inden døre finder man samme innovative leg med materialer, former og overflader. Man registrerer fra første færd en levende atmosfære med masser af aktivitet og liv: Kort fortalt et hus, der er skabt til at blive brugt og til at få folk til at interagere. Huset er bygget op omkring et atrium, der signalerer dynamik og åbenhed. Uanset hvor man befinder sig, har man visuel kontakt til alle fem etager plus smugkig til parterre, og det er netop en af de bærende ideer bag hele projektet.

- Målet har netop været at skabe et hus, der differentierer sig fra en traditionel skole, forklarer arkitekt Torben Engsig Svan Sørensen fra Zeni Arkitekter, der sammen med Aart Architects og Cowi vandt opgaven i en idékonkurrence med ikke mindre end 34 deltagende bidrag i april 2010. Det er første gang de to arkitektvirksomheder samarbejder, men på baggrund af det gode resultat og erfaringerne i Haderslev vil man i fremtiden se flere fælles projekter, forlyder det fra det to arkitekttegnestuer.

- Vi var de eneste, der bød ind med fem etager – og det valgte vi ganske enkelt for at skabe et mere overskueligt og åbent studiemiljø for de godt 700 studerende og 125 ansatte, der har deres dagligdag på VUC Syd, fortæller Torben Engsig Svan Sørensen, der som arkitekt har været med til at sætte sit præg på selv de mindste detaljer.

For at skabe et brugervenligt miljø er etagerne opdelt efter fagområder. Det vil sige, at stueetagen rummer alle de udadvendte aktiviteter med fællessal, cafe, mødelokaler, reception og studievejledning. Bygningen er skabt som et demokratisk hus, hvor gæster og besøgende udefra kan komme og besøge cafeen, leje mødelokalerne eller deltage i arrangementer, koncerter og udstillinger i fællessalen. Fra indgangspartiet er der et panoramakig ned i parterre til skolens store sportshal, hvor der på denne stormvejrsdag bliver spillet badminton på fire baner i rustikke omgivelser domineret af beton og glas, blandt andet glasvægge i lamineret sikkerhedsglas fra DSG Industri A/S. Ideen med et kig til parterre niveau går igen i stueetagens café, hvor fem meter høje glasvægge skaber kontakt ned til storkøkkenet, der på den måde også tilføres lys.

Form følger funktion

Første sal er viet til sciencefagene med veludstyrede lokaler til kemi, fysik og biologi, mens anden sal er indrettet til kulturfagene og tredje sal til sprogfagene. På øverste etage finder man administration og læreforberedelse.

- Uddannelsescentret indeholder ikke traditionelle klasselokaler og udfordrer på den måde den traditionelle tanke om en fast forankring til fordel for et mere fleksibelt hovedgreb, uddyber arkitekt Anders Tyrrestrup fra Aart Architect, der sammen med Zeni Arkitekter har taget udgangspunkt i VUC Syds GODS principper, hvor Gruppeområder, Oplægsrum, Dialogbokse og Stillezoner giver mulighed for en differentieret undervisning: Oplægsrummet har en samlende funktion med gennemgang af det faglige stof, mens grupperummene er indrettet i mindre lokaler i små zoner, der skærmer mod støj, men samtidig giver mulighed for at arbejde på tværs. Dialogboksene er tænkt til det koncentrerede møde i øjenhøjde mellem lærer og kursister, mens stillezonerne giver kursisterne adgang til fordybelse og refleksion i en bygning, hvor bevægelse, aktivitet og dynamik ellers er højt prioriteret.

De moderne undervisningsprincipper understøttes af såvel arkitektur som indretning – blandt andet med masser af indvendige glaspartier, transparente og åbne miljøer og uformelle zoner, hvor man kan tage ophold, som for eksempel på de brede gangbroer. For at imødekomme de meget specifikke krav til funktion har arkitekterne udviklet en række specialdesignede møbler til VUC Syd. Det drejer sig om opholds- og relaxmøbler til stillezoner og mødeområder, stole og borde til oplægsrum samt bænke og borde til stueetagens caféområde.

Der er i det hele taget tænkt ud af boksen for at finde innovative og funktionelle løsninger. Et godt eksempel er de iglo-formede og tekstilbeklædte dialogbokse, som findes på hver etage. I den lydisolerede iglo sidder man i rundkreds omkring en boks med fire it-skærme. Det tætte miljø giver helt nye muligheder for dialog mellem lærer og kursister.

Farver i spil

Igloernes friske, klare farver – rød, blå, gul og grøn – skaber ikke blot en fræk kontrast til de hvide og grå rammer – de fungerer også som symbol- og orienteringsfarver på etagerne, hvor alle glaspartier er forsynet med tilsvarende kulørte cirkler. Cirklerne, der i format matcher perforeringerne i de udvendige aluminiumsplader, er en idé, der er født af kunstneren Erik Steffensen, som også står for den markante kunstneriske udsmykning indvendig; Det vil sige vægudsmykninger, en kunstnerisk bearbejdet blå gangbro og en tematiseret navngivning af alle lokaler. Erik Steffensen har overalt ladet sig inspirere af Strindbergs fremsynede og modernistiske tilgang til verden og man kan derfor holde møder i lokaler, der bærer navne som Den Sorte Handske, Fyrtårnet og Frøken Julie.

Bortset fra enkelte møbler og kunstværker er bygningen præget af neutrale farver i skikkelse af hvide, pudsede eller træbeklædte akustikvægge, grå betonsøjler og polerede betongulve i kombination med egetræ, der blandt andet beklæder alle trapper. I undervisningszonerne har man valgt at lægge tæppefliser i en mørk grå nuance. Tæpperne skaber en lun og hyggelig atmosfære og er ligeledes med til at optimere de akustiske forhold, der yderligere tilgodeses af lydabsorberende lofter og akustikvægge i træ.

Overalt er der lagt stor energi i at skabe god akustik i et hus, hvor atrium, åbne arealer, trapper og gangbroer i kombination med mange mennesker ellers giver store lydmæssige udfordringer. En af løsningerne er BASWAphon akustiksystem fra Rockidan.

- Ved at påføre akustikpuds på alle vægflader, på undersiden af de mange asymmetriske trappeforløb samt på balkonforkanter, er det lykkedes at etablere en behagelig akustik, forklarer Per Thrønner fra Rockidan, der har været konsulent på opgaven, som er udført af NAC Group A/S.

- BASWAphon systemet udmærker sig ved at have nogle æstetiske kvaliteter, hvilket vil sige at det føjer sig flot til andre materialer – uden at man nødvendigvis tænker akustikoverflader, fortæller Per Thrønner.

Glas i lange baner

Akustik og lydisolering har også været et tema for DSG Industri A/S i Haderslev, der har leveret stort set alt indvendig glas: Det vil sige glasvægge ind mod atrium og ind mod undervisningslokaler, møderum og grupperum. Dertil kommer glasdøre, skydedøre og pendeldøre.

- Der var særligt høje lydkrav til glasvæggene ind til undervisningslokaler og møderum. Man ønskede transparens, men bestemt ikke uro og larm der, hvor der var brug for koncentration, fortæller Jan Sonesson fra DSG Industri, der har specialiseret sig i udvendige og indvendige glasfacader til store byggerier med særlige arkitektoniske udfordringer.

- En af udfordringerne ved denne opgave var montagen af glasvæggene ud mod atrium, hvor der fra arkitekternes side var en række æstetiske krav til de montageskinner, som holder glasset på plads: Her bestod opgaven i at forene sikkerhed med et ønske om at skinnerne fremstod så diskret som muligt. Det har medført en del tilpasningsarbejde, forklarer Jan Sonesson og henviser til en høj detaljeringsgrad og ganske små tolerancer i forhold til mål.

Resultatet fremstår yderst elegant og arkitekternes vision om et transparent hus, hvor man føler sig som en del af en større organisme og hvor der hele tiden er visuel kontakt til naturen, er indfriet.

Tæt på naturen

Naturen har på alle måder været aktiv medspiller i forhold til byggeriet. Den smukke udsigt er taget i ed og er den direkte forklaring på at mere end 70 procent af facaden er dækket af glas.

- Ideen har netop været at nedbryde skellet mellem ude og inde, forklarer Torben Engsig Svan Sørensen, der tilføjer, at mængden af glas, der gør det muligt at nyde udsigten til både havn og by, sammen med den kunstneriske facadeudsmykning er med til at gøre bygningen ligeværdig på alle fire sider.

- Omgivelserne er tænkt ind i bygningen alle de steder, hvor det overhovedet har været muligt. Det gælder eksempelvis for den lange terrasse, der egentlig fungerer som en promenade, der snor sig i hele husets højde og som er en anden måde at tænke skolegård på. Altan/terrassedækkene er ligesom husets øvrige præfabrikerede betonvægge og huldæk leveret af Contiga Tinglev A/S.

Terrassen giver adgang til det fri fra stort set alle lokaler og den kan i princippet inddrages i undervisningen. Samtidig har terrassen den praktiske funktion, at den fungerer som solafskærmning og dermed er med til at sikre et godt indeklima, uddyber Anders Tyrrestrup, der gør opmærksom på at huset er designet, så det med enkle metoder og teknologisk nytænkning maksimerer et sundt indeklima året rundt uden at belaste miljøet.

Energi og miljø er tænkt ind i VUC Syd, der lever op til bygningsreglementet fra 2010. Energiruder, isolerede facader og tag samt solceller på taget er blandt de energioptimerende foranstaltninger. Det er Phønix Tag Energi, der har leveret det 125 kWp store solcelleanlæg, der består af 480 polykrystalinske solpaneler. Anlægget fylder 792 kvm og producerer ligeså meget el som 23 parcelhuse forbruger på et år.

Stål i store mængder

Selvom der er tale om et ekstremt transparent hus med masser af glas, er der også anvendt store mængder beton – og ikke mindst stål til VUC Syds nye domicil. Det drejer sig om bærende stålkonstruktioner, beslag til bærende betondæk, gitterkonstruktioner til altaner/terrasser, bærende konstruktioner til gangbroer, udvendige og indvendige trapper, gelændere til udvendige og indvendige glasværn, stålrammer til ovenlysvinduer med mere. En gigantisk stor leverance, som blev tildelt Rødekro Smedie.

- Det har været en kæmpe faglig udfordring for os og langt den største enkeltleverance til dato, fortæller direktør Birger Jørgensen fra Rødekro Smedie, der blandt andet lagde et stort stykke arbejde i altanerne/terrasserne, der gav konstruktørerne på tegnestuen ekstra arbejde fordi bredderne varierer.

For Rødekro Smedie, der blandt andet fremstiller og monterer bygningsstål over hele landet for MT Højgaard og andre store entreprenører, løb leverancen op i flere tons stål og mange hundrede metergitterdrager – alt i alt for næsten 13 mio. kr.

En anden sønderjysk leverandør, der har bidraget til byggeriet er VVS Søberg A/S i Vojens, der har varetaget den store entreprise med vand, varme og sanitet, og også herfra forlyder det at VUC har været en ganske særlig og spændende opgave.

- Det er altid interessant at være med på projekter, hvor man ikke går på kompromis med kvaliteten, siger Kristian Pedersen fra VVS Søborg, der blandt andet har leveret sanitet fra Duravit, armaturer fra Vola og konvektorer fra Meinertz.

- Der er jo tale om noget helt specielt arkitektur og det har udfordret os på den gode måde, slutter Kristian Pedersen fra VVS Søberg, der også har stået for tilslutning af gas, trykluft og vakuum i hele scienceafdelingen.

VUC Syd har været bygherre på:

Læs også nyheder om VUC Syd: