Byggejura

Voldgiftsdom for bygningsfejl giver DR 86 mio. kr.

Voldgiftsdom har tilkendt DR erstatning for en bygningsfejl med bobledæk, der allerede under udførelsen havde nedbøjninger og revner

Sådan gik 2013 på udbudsområdet

Advokat Jesper Petersen Bach giver et overblik over de væsentligste begivenheder på udbudsområdet inden for det sidste år

Forsinkelse og dagbøder

Med Michael Melchior, advokat (H), partner, Abel & Skovgård Larsen advokatfirma

Arbejdsudlejeskat

Kurset henvender sig til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.

Rammeaftaler i praksis

Hvad forstås ved en rammeaftale?

Fordele og ulemper. Hvordan tildeles rammeaftale og hvordan tildeles kontrakt. SKI rammeaftaler. Hvordan påvirker man det udbudte sortiment?

Stort, nyt kursusprogram i byggejura

Nye og flere kurser i byggejura - det kan Byggekurser.dk tilbyde med nyt, spændende kursusprogram for 2014

Ny kurator til Pihl-underleverandører

Sø- og Handelsretten giver Dansk Byggeri ret i behovet for en ny kurator, der skal se på de finansielle kreditorers ageren op til konkursen hos Pihl

Når en hovedentreprenør går konkurs

Underentreprenøren i en konkurs kan styrke sin sikkerhed overfor en konkurs hos hovedentreprenøren, men det kræver godt kendskab til reglerne

Pihl & Søn konkurs: Hvordan er du stillet som underentreprenør?

Hvad betyder konkursen for de, der har været underentreprenør for Pihl & Søn, og hvad skal man gøre - læs råd herom fra Håndværksrådet

Byggejura: standardforbehold giver ofte hovedbrud

Anvendelse af standardforbehold kan være fornuftig i mange sammenhænge, men giver ofte anledning til hovedbrud i forbindelse med gennemførelse af offentlige udbudsforretninger

Den nye entreprenørklemme

Har en bygherre forbrugerstatus, er der en ulige situation i forhold til at gøre mangelansvar gældende – hvilket er en udfordring for hovedentreprenøren

Byggeplads Danmark ApS lancerer kurser i byggejura

I samarbejde med advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen udbydes der i 2013 otte kurser inden for bygge-og ejendomsjura