Mursten hitter på eksportmarkedet

Meget tyder på endnu en rekord for dansk eksport af mursten i 2015. Især Tyskland og Sverige tager godt fra, men England har vist den største procentmæssige stigning.

Eksporten af mursten og tegltagsten rundede i 2014 ca. 54 mio. mursten, hvoraf Tyskland tog sig af ca. 30 mio. og Sverige stod for ca. 16 mio. Største vækst var i England, som præsterede et spring på ikke mindre end 55 %, men dog stadig holder sig på en beskeden 3. plads med ca. 3 mio. De samlede prognoser for 2015 ser særdeles lovende ud, og i Kalk- og Teglværksforeningen regner man med at få det bedste eksportresultat i mange år.

Klimaforandringer øger eksporten af mursten
Det er bl.a. økonomien i kombination med lokale byggetraditioner, der har afgørende indflydelse på valg af byggematerialer. Derfor er det interessant at se på udviklingen i Sverige gennem de seneste år, hvor træhuse i stigende grad afløses af murstensbygninger med tegltag. I Nässjö Kommune har man f.eks. besluttet at satse mere på mursten end træ for at sænke udgifterne til vedligeholdelse af bygningerne.

"Der er en række økonomiske, driftsmæssige og miljømæssige grunde til, at tegl og mursten vinder frem på eksportmarkedet i disse år", fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, og fortsætter: "I Sverige betyder konsekvenserne af klimaforandringerne bl.a. at træbygningerne i det sydlige Sverige fra Stockholm sydpå bliver for dyre i drift. En murstensbygning med tegltag er godt nok lidt dyrere at bygge, men koster til gengæld betydeligt mindre i vedligeholdelse. Over en årrække giver det en betydeligt bedre boligøkonomi".

Miljøhensyn får større vægt
Planlæggere og politikere er gennem de seneste år også blevet mere opmærksomme på miljøbelastningen fra byggeriet. Det spiller også ind på valget af byggematerialer, hvor mursten står sig godt i konkurrencen på grund af deres særlige egenskaber. En lang række rapporter har efterhånden dokumenteret, at tegl giver et bedre indeklima uden gasser og med god temperaturregulering. Desuden belaster tegl ikke naturen, og i Danmark genanvendes ca. 95 % af materialerne, hvorfor man ikke skal bortskaffe affald, deponere eller brænde det af.

Denne artikel er publiceret af Danske Tegl i kategorien

Flere artikler fra Danske Tegl

Danskerne vælger det smukke klassiske og holdbare tegltag

Der er fuldt blus på boligsalget og tendensen er fortsat klar, flertallet af danskerne foretrækker et muret hus med tegltag. Blandt...

Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder

Et nyt projekteringsværktøj kombineret med historiske murertraditioner åbner nu op for en helt ny verden af kreative løsninger for...

Teglbranchen accelererer på innovation!

Nye vinde blæser hos de danske teglværker og mørtelproducenter, hvor innovation for alvor står højt på dagsordenen.Et tydeligt bevis på...

Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet

Bæredygtighed og godt håndværk har i mange år stået stærkt hos danskerne, og nu begynder også boligkøberne for alvor at tænke bæredygtighed...

Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”

De nye EPD miljødeklarationer, som bygger på fælleseuropæiske normer, og som beskriver, hvor meget et givent produkt belaster miljøet,...

Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter

Den ny trend inden for skolebyggeri er bæredygtige skoler, hvor bygherren har fokus på byggematerialer, der skaber ren luft, mindre støj og...