Vi skal tænke facader på en helt ny måde

Hvordan kan en facade være konstrueret om 10-20 år? Hvordan bliver den multifunktionel? Og hvordan vil den se ud?

Arkitekt og Ph.d. Torsten Sack-Nielsen, forskningsleder på forsknings- og udviklingscenter VIA Byggeri, Energi, Vand og Klima, VIA University College, mener, at der er rigtig meget at udvikle, udforske og undersøge omkring dynamiske facader.

”Bygningsreglementet præger vores løsninger i byggeriet i dag, og det er måske godt nok lige nu, men hvad med om fem eller ti år? Vi må ikke begrænse os, når vi tænker i muligheder, for der er et kæmpe potentiale,” siger Torsten Sack-Nielsen, som har forsket i og skrevet en ph.d. om dynamiske facader.

Han har blandt andet fundet inspiration i japanske foldeteknikker og i naturen:

”Der er kaktusarter, som lever meget ekstreme steder. Det kan de, fordi deres overflade er som en simpel vertikal zigzag-foldning, så de på den måde ”selvskygger”. Samtidig kan disse kaktusarter tilpasse sig situationen ved at udfolde sig eller trække sig sammen, afhængig af vandbehovet. Der er foldeprincipper, fx de helt naturlige bevægelser, når et blad vokser ud. Det er foldninger med stor styrke og retningsbestemt bevægelighed på samme tid. Vil det være muligt at overføre disse teknikker til facadeelementer?”

Foto: Al Bahar Tower, Abu Dhabi

Læs hele vores interview med Torsten Sack-Nielsen i Vidensbanken 

Denne artikel er publiceret af Fischer Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Fischer Danmark A/S

Ny DGNB-certificering for sundt indeklima

Den danske certificeringsordning vil tildele DGNB Hjerte til bygninger, der gør noget særligt for indeklima.Det kan være en udfordring at...

Akustik, lys og luft skal understøtte arkitekturen

Men der er forskel på rum, og derfor skal den akustiske oplevelse variere.Man kan godt tale om, hvad en god akustisk oplevelse er, selv om...

Fra køkken til kontor

The Kitchen er et nyt iværksættermiljø i regi af Aarhus Universitet, hvor virksomheder, studerende og forskere kan inspirere hinanden i nye...

Specialløsning med screens

Screens er en fleksibel solafskærmning, der kan tilpasses alle typer af bygninger. Virksomheden System TM i Odder havde brug for en...

Kæmpe potentiale i dynamiske facader

Bygningsreglementet præger vores løsninger i byggeriet i dag, og det er måske godt nok lige nu, men hvad med om fem eller ti år?Vi må ikke...

Lys, luft og materialer skal arbejde sammen

Hvis vi vil have sunde byggerier, skal de enkelte elementer i byggeriet tænkes sammen, så de ikke modarbejder hinanden.Dagslyset påvirker...