Vi skal tænke facader på en helt ny måde

Hvordan kan en facade være konstrueret om 10-20 år? Hvordan bliver den multifunktionel? Og hvordan vil den se ud?

Arkitekt og Ph.d. Torsten Sack-Nielsen, forskningsleder på forsknings- og udviklingscenter VIA Byggeri, Energi, Vand og Klima, VIA University College, mener, at der er rigtig meget at udvikle, udforske og undersøge omkring dynamiske facader.

”Bygningsreglementet præger vores løsninger i byggeriet i dag, og det er måske godt nok lige nu, men hvad med om fem eller ti år? Vi må ikke begrænse os, når vi tænker i muligheder, for der er et kæmpe potentiale,” siger Torsten Sack-Nielsen, som har forsket i og skrevet en ph.d. om dynamiske facader.

Han har blandt andet fundet inspiration i japanske foldeteknikker og i naturen:

”Der er kaktusarter, som lever meget ekstreme steder. Det kan de, fordi deres overflade er som en simpel vertikal zigzag-foldning, så de på den måde ”selvskygger”. Samtidig kan disse kaktusarter tilpasse sig situationen ved at udfolde sig eller trække sig sammen, afhængig af vandbehovet. Der er foldeprincipper, fx de helt naturlige bevægelser, når et blad vokser ud. Det er foldninger med stor styrke og retningsbestemt bevægelighed på samme tid. Vil det være muligt at overføre disse teknikker til facadeelementer?”

Foto: Al Bahar Tower, Abu Dhabi

Læs hele vores interview med Torsten Sack-Nielsen i Vidensbanken 

Denne artikel er publiceret af Fischer Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Fischer Danmark A/S

Vi skal tænke facader på en helt ny måde

Hvordan kan en facade være konstrueret om 10-20 år? Hvordan bliver den multifunktionel? Og hvordan vil den se ud?Arkitekt og Ph.d. Torsten...

Solafskærmning til Blixens

Gellerup i Aarhus er under en langvarig forandring. Nye byggerier skyder op overalt, herunder ungdomsboliger, og eksisterende byggerier...

Rambøll valgte solafskærmning og styringskoncept fra Fischer

Fischers screens har bidraget med point til Rambølls DGNB Guld certificering. Derudover valgte Rambøll også det brugeroptimerede...

Tekstiler, der kan det hele

Projektet SoftSpace undersøger tekstilers potentialer i forhold til arkitektur og de byggetekniske udfordringer som overophedning, varmetab...

En facade er essentiel for bygning og bruger

Facaden er bygningens ansigt mod verden og derfor helt essentiel for det arkitektoniske og æstetiske udtryk. Men den har også afgørende...

Bæredygtighed er ikke bare tykke vægge og tang på taget

Det er en relativt omfattende og dokumentationstung proces at lade sit byggeri certificere, da bæredygtighed er en noget mere kompleks...