Energireduktion med udvendig solafskærmning

Med den rette solafskærmning kan en bygnings energiforbrug reduceres med op til 30 procent samtidig med at indeklimaet forbedres.

Glasfacader passer godt ind i den dominerende trend i dansk arkitektur kendetegnet ved enkle og rene linjer. Men de enorme glasfacader medfører, at bygningerne modtager mere varmestråling fra solen, end der er brug for. Det kan føre til overophedning, som skaber store energimæssige omkostninger til elektrisk køleanlæg og ventilation.

Udvendig solafskærmning reducerer energiforbruget
Den rette solafskærmning kan reducere en bygnings energiforbrug med op til 30 procent samtidig med, at det termiske indeklima forbedres. Jo større andel af facaden glasset udgør, jo stærkere er kravet om en solafskærmning, der kan reducere solindfaldet. Den mest effektive form for solafskærmning er udvendig solafskærmning, fordi den reflekterer solens stråler bort og blokerer for varmen inden, den trænger ind i bygningen. Som regel skal man regne med, at hvis glasset udgør over 30-35 procent af facaden (målt indvendigt), bør man forsyne vinduerne med en udvendig solafskærmning ifølge den nyeste SBI-anvisning.

Glassets forbedrede isoleringsmæssige egenskaber skærper kravene
I 1980’erne måtte vinduer kun udgøre 20% af etagearealet som en konsekvens af de store varmetab, de forårsagede. Men gennem en årrække er glas' isoleringsmæssige egenskaber forbedret i sådan en grad, at det ikke længere forårsager kraftige varmetab. Således har udviklingen af glas- og vinduesteknologi i dag gjort det muligt at udføre facader med 90-100 procent glas. I takt med denne udvikling er kravet om solafskærmning skærpet betragteligt.

 

Se alle vores udvendige solafskærmningsprodukter

 

Kilder: Solafskærmning SBI-anvisning 264 og seniorforsker Kjeld Johnsen, AAU.

Denne artikel er publiceret af Fischer Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Fischer Danmark A/S

Energireduktion med udvendig solafskærmning

Med den rette solafskærmning kan en bygnings energiforbrug reduceres med op til 30 procent samtidig med at indeklimaet forbedres....

Visualisér solafskærmning i 3D-designeren

Det kan være vanskeligt at forestille sig præcist, hvordan en solafskærmning ser ud på en bygning. Derfor har vi udviklet et redskab, der...

Æstetiske og funktionelle velourgardiner til erhvervsbyggeri

Fischer har leveret 1200 meter velourgardin til Pakhusene i den moderne bydel Aarhus Ø.Pakhusene er et erhvervsbyggeri med en vision om at...

Ofte nødvendigt med akustisk efterregulering

Når bygninger tages i brug, er der ofte behov for løse akustikelementer og vægpaneler.Ligegyldigt hvor omhyggelige akustikerne og...

Ny DGNB-certificering for sundt indeklima

Den danske certificeringsordning vil tildele DGNB Hjerte til bygninger, der gør noget særligt for indeklima. Det kan være en...

Akustik, lys og luft skal understøtte arkitekturen

Men der er forskel på rum, og derfor skal den akustiske oplevelse variere.Man kan godt tale om, hvad en god akustisk oplevelse er, selv om...