Arkitekttegnede haller vinder frem. Det udfordrer samarbejdet mellem entreprenør og arkitekt

Det stiller krav til både entreprenører og arkitekter, når parterne skal arbejde tæt sammen om nye motorik- og motionsfaciliteter. Men behovet er større end nogensinde før. Hos Dansk Halbyggeri er man ikke i tvivl: med motion på skoleskemaet vil efterspørgslen på arkitekttegnede idrætshaller også stige de kommende år.

Motion tillægges i dag større værdi end nogensinde, også i folkeskolerne, hvor den nye skolereform stiller nye krav til de fysiske rammer. Hos Dansk Halbyggeri, der er en af landets førende entreprenører indenfor haller til sport og fritid oplever man klart øget efterspørgsel på arkitekttegnede haller. Her er samarbejdet med arkitekterne blevet til en naturlig del af entreprenørens hverdag.

”Det kan slå gnister, når æstetik og praktik mødes i et tæt samarbejde mellem entreprenør og arkitektur. Men er begge parter både positive og imødekommende kan man sammen tilføre både bygherre og byggeriet en vigtig merværdi,” siger Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri.

Her oplever man klart en større interesse for arkitekttegnede idrætshaller end tidligere og arbejdet med arkitekterne er derfor en vigtig del af virksomhedens strategi.

”Fordommen er måske at entreprenøren har nej-hatten på, når arkitekten får kreative ideer, som måske umiddelbart synes umulige at praktisere. Men den holdning kan man som entreprenør ikke tillade sig at have i dag. Selvom der er forskelligheder på spil, er mødet mellem entreprenør og arkitekt også et frirum, hvor kompetencer krydses og nye muligheder opstår. Det er her, det umulige bliver muligt,” fortæller Mogens Laustsen.

Hos GPP arkitekter nikker man genkendende til, at motion er på agendaen i samfundet generelt og i skolen specifikt. Arkitekterne, som har skolebyggeri og idrætshaller som speciale, oplever nødvendigheden af, at arkitekter er med i forløbet for at indfri de øgede krav til idrætshaller i dag:

”Der er store krav til rumlighed i moderne multi- og idrætshaller, og de skal være meget alsidige og fleksible. De skal både fungere som byens samlingspunkt, som kulturhus, som idrætshal – og ofte danner de rammerne om forskellige typer begivenheder som fester, politiske møder eller byens loppemarked,” fortæller Carsten Gjørtz fra GPP arkitekter.

Aktuelt opfører Dansk Halbyggeri Mårslet Multihal og idrætshallen ved Voldparkens Skole i Brønshøj. I begge tilfælde er der tale om arkitekttegnede projekter, der ligesom både Mårslet Multihal og Voldparkens Skole i Brønshøj er typiske eksempler på arkitekttegnede haller fra Dansk Halbyggeri. Den 1.000 kvadratmeter store Mårslet Multihal, som netop GPP arkitekter har tegnet skal rumme aktivitetssal, motionsrum og bruges af både skoleelever og øvrige borgere i kommunen. Det bliver utvivlsomt kun en blandt mange kommende arkitekttegnede haller fra entreprenørens hånd.

Læs mere om arkitekttegnede idrætshaller på bloggen, som du finder her: www.danskhalbyggeri.dk/blog

Denne artikel er publiceret af Dansk Halbyggeri A/S i kategorien

Flere artikler fra Dansk Halbyggeri A/S

Dansk Halbyggeri underskriver kontrakt på Køgehallerne

Dansk Halbyggeri skal i samarbejde med Mangor & Nagel Arkitekter og Rambøll opføre Køge Idrætsparks nye bindeled. Det står nu fast,...

Dansk Halbyggeri sejler ny multihal til Venø

Nøglen til succes ligger i logistikken, når man bygger på en lille ø uden broforbindelse.  Det mener projektchef fra Dansk halbyggeri...

Dansk Halbyggeri A/S lander partneraftale med Dansk Tennis Forbund

Dansk Halbyggeri er ny officiel anlægspartner for Dansk Tennis Forbund, der ønsker at gøre tennis mere populær ved at trække sporten...

Dansk Halbyggeri vinder totalentreprise på 62 millioner

Som et led i Viborg Kommunes event strategi bygges nyt Sport & Event center. I alt var 5 entreprenører i spil til at forestå...

Postnords fravalg af reklameomdeling får FK Distribution til at bygge nyt

FK Distribution udvider med endnu en lagerhal i Tilst. Entreprenøren Dansk Halbyggeri  skaber plads til pakning og omdeling af...

Dansk Halbyggeri opfører Amager Bakkes skicenter

Byggeriet af Amager Bakkes skicenter er gået i gang. Dansk Halbyggeri har hovedentreprisen og samarbejder med BIG om at aflevere en bygning...