To nye projektchefer hos Dansk Boligbyg a/s i Odense

Projektleder Jørgen Fugl Hansen, 45 år, er pr. den 1. oktober udnævnt til projektchef i Dansk Boligbyg a/s, Odense-afdelingen. Han har siden ansættelsen som projektleder i 2011 arbejdet med opførelse af 56 nye boliger Tårup Strandpark i Kerteminde, 20 nye handicapboliger, ”Engbo” i Kerteminde, nyt aktivitetstilbud til handicappede, ”Påfuglen” i Nyborg, specialbørneinstitutionen ”Børnehusene Stjernen” i Odense, samt tilbygning og ombygning for Tietgenskolen i Odense og opførelse af tilbygning, inkl. ombygning af Nyborg Gymnasium.

Projektleder Bjarne Andersen, 41 år, er pr. den 1. oktober udnævnt til projektchef i Dansk Boligbyg a/s, Odense-afdelingen. Han har siden ansættelsen som projektleder i 2010 arbejdet med opførelsen af 56 boliger på Skovbrynet i Odense for FAB, med opførelsen af 67 boliger på Tankefuld i Svendborg, også for FAB, og med renovering af Teglgårdshuset i Middelfart – 16 misbrugspladser for Region Syddanmark, samt med opførelsen af Seest ny Børneunivers med plads til 80 børnehavebørn og 24 pladser i specialbørnehave for Kolding Kommune.

Jørgen Fugl Hansen og Bjarne Andersen har været med til at opbygge Dansk Boligbygs afdeling i Odense, der blev etableret i 2010 med Per Andersen som afdelingsleder. Det, kombineret med, at afdelingen aktuelt arbejder med flere nye projekter til i alt over 400 mill. kr. alene i Odense, har gjort det naturligt at udnævne begge til projektchefer med virkning fra den 1. oktober.

Jørgen Fugl Hansen bliver ansvarlig for opførelsen af 240 nye boliger på Østerlunden i Odense, mens Bjarne Andersen fortsætter som ansvarlig for et boligprojekt på Sukkerrækkerne, det gamle sukkerkogeri i Odense.

Denne artikel er publiceret af Dansk Boligbyg as i kategorien

Flere artikler fra Dansk Boligbyg as

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s fortsætterden positive tendens med detbedste årsresultat nogensindeDansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens,...

Rejsegilde på 60 almene og private boliger i Horsens

Den 7. maj var der velbesøgt rejsegilde i strålende sol på Dagnæs Allé / Bjerrevej i Horsens på etape 1, et projekt med...

Dansk Boligbyg opfører 48 aflastnings-boliger i Aalborg

I totalentreprise for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, skal Dansk Boligbyg a/s opføre 48 aflastningsboliger med tilhørende...

Dansk Boligbyg ny Erhvervs Partner i Julemærkefonden

Dansk Boligbyg a/s har valgt at støtte Julemærkefonden, idet virksomheden gerne vil bidrage til kampen mod børns overvægt, mobning og...