Dansk Boligbyg a/s skal opføre Koldings største daginstitution

Dansk Boligbyg a/s, Horsens skal i totalentreprise bygge Ny Kildemosen, en ny daginstitution i Kolding. Den opføres på det areal, hvor Koldings tidligere kaserne nu ligger – på den såkaldte CF-grund på Lykkegårdsvej. Den tidligere kaserne rives ned, og byggematerialer som tegl og træ, brosten og beton genanvendes bl.a. til facader, indvendig beklædning af vægge og en del af den nye børneinstitutions fundament. Dette fordi den nye institution er en del af EU-projektet ”Bedre Brug af Byggeaffald”.

Kildemosen får plads til ca. 160 børnehavebørn og 80 vuggestuebørn samt 10 dagplejebørn og 60 ansatte i et gæstehus. Projektet består af fem særskilte huse, der bindes sammen af tre mellembygninger. Hvert hus skal ses som et lille parcelhus, der både giver børn og forældre nærhed og tryghed i en lille, hjemlig ramme og samtidig de fordele, der følger af at være en del af en stor institution.

Daginstitutionen Ny Kildemosen bliver med et etageareal på 3.400 m2 den største i Kolding Kommune, og projektet er vundet i en totalentreprisekonkurrence sammen med arkitektfirmaet Pluskontoret A/S og det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S.

Byggestart med jordarbejde er primo maj, og projektet afleveres til bygherren den 13. december 2019.

Visualisering: MOE A/S.

Se mere her: http://danskboligbyg.dk/byggeri-referencer

 

Denne artikel er publiceret af Dansk Boligbyg as i kategorien

Flere artikler fra Dansk Boligbyg as

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s fortsætterden positive tendens med detbedste årsresultat nogensindeDansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens,...

Rejsegilde på 60 almene og private boliger i Horsens

Den 7. maj var der velbesøgt rejsegilde i strålende sol på Dagnæs Allé / Bjerrevej i Horsens på etape 1, et projekt med...

Dansk Boligbyg opfører 48 aflastnings-boliger i Aalborg

I totalentreprise for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, skal Dansk Boligbyg a/s opføre 48 aflastningsboliger med tilhørende...

Dansk Boligbyg ny Erhvervs Partner i Julemærkefonden

Dansk Boligbyg a/s har valgt at støtte Julemærkefonden, idet virksomheden gerne vil bidrage til kampen mod børns overvægt, mobning og...