Dansk Boligbyg opfører 140 DGNB certificerede kollegieboliger i Valby

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, opfører nu i totalentreprise 140 kollegieboliger som DGNB-sølv certificeret byggeri, hvor visionen er at skabe et markant og imødekommende byggeri, der fanger områdets arkitektoniske essens med fællesskabet som bindeled.

Projektet på Julius Andersens Vej i Valby har et samlet etageareal på 5.475 m2. Dansk Boligbyg a/s samarbejder med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Aarhus og ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Kalundborg. De 140 nye kollegieboliger afleveres til bygherren, Samvirkende Boligselskaber SAB v/ KAB, den 8. juni 2020.

Bebyggelsen tager afsæt i stedets nuværende karakter og dets visioner for fremtiden, hvor der etableres et nyt samlingspunkt for idræt og kultur i Valby Idrætspark. De 140 kollegieboliger er fordelt på 3 etager, og er i varierende størrelser fra 36 m2 og op til 50 m2, som er størrelsen for syv handicapboliger. For at sikre, at kollegiet appellerer til en bred brugerskare, disponeres boligerne i 7 varianter.

En enkel nordisk materialeholdning er med til at understrege arkitekturen. Overalt er materialerne valgt på baggrund af gennemprøvede traditionelle løsninger, som sikrer lang holdbarhed med minimal vedligeholdelse. Valget af materialer er således foretaget ud fra en samlet vurdering af behovene for robusthed og driftsvenlighed samt arkitektonisk, miljømæssig og æstetisk værdi. Med andre ord: En totaløkonomisk betragtning.

Vinkelhuset fremstår udvendigt med en beklædning i mørke skifer shingles som en elegant monolit, hvor vinduesåbninger i et levende motiv understreger bebyggelsens form. De vinklede tage udføres som mørke paptage, så den samlede figur understreges. De mørke facader og tagflader folder sig omkring bebyggelsens ydre, mens de indre facader langs gårdrummet fremstår som lyse, pudsede facader suppleret med galvaniserede plader. Facaden brydes af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning nøje er afstemt af lysbehovet i de bagvedliggende lejligheder.

Kollegiet får et stort grønt gårdrum, og disponeringen af udearealerne bygger på en bæredygtig helhedstænkning, der sikrer en miljømæssig bæredygtighed i materialevalg og bidrager positivt til områdets sociale bæredygtighed. Udearealerne skal stimulere og understøtte et sundt og socialt nærmiljø med afskærmede differentierede zoner til fordybelse og ro, inspirerende anlæg til aktivitet og bevægelse samt gode sociale mødesteder. De nære grønne arealer anlægges med et ekstensivt og naturligt udtryk og differentieres med vilde græsser, bede med urter, blomster og bærbuske samt naturplæne med urter og blomster. Beplantningen skal vokse frit mellem gårdrummets store træer. Se www.dbb.as

Billedtekst:

Valby Idrætskollegie, 140 DGNB-sølv certificerede boliger. (Visualisering: Kjaer & Richter A/S).

Denne artikel er publiceret af Dansk Boligbyg as i kategorien

Flere artikler fra Dansk Boligbyg as

Rejsegilde på 352 ungdomsboliger i Gellerup

Torsdag den 1. november var der rejsegilde for fuld musik på opførelsen af 352 kollegieboliger for Brabrand Boligforening - med orkester og...

156 boliger, Netto-butik og lægeklinik i Aalborg

Aalborg:156 boliger, Netto-butik, lægeklinikog erhvervslejemål i TornhøjcentretDansk Boligbyg a/s, Aalborg-afdelingen skal i...

Dansk Boligbyg opfører 140 DGNB certificerede kollegieboliger i Valby

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, opfører nu i totalentreprise 140 kollegieboliger som DGNB-sølv certificeret byggeri, hvor visionen...

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s fortsætterden positive tendens med detbedste årsresultat nogensindeDansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens,...