Dansk Boligbyg a/s har stor succes med stort renoveringsprojekt i Vejle

150 medarbejdere fra 25 firmaer
spiller sammen som kun ét team


Åben kommunikation uden skjult dagsorden er kodeord i arbejdet med at renovere 547 boliger i Løget By, i udkanten af Vejle. Totalentreprenøren Dansk Boligbyg a/s prioriterer tæt samarbejde med alle 25 underentreprenører særdeles højt. Det handler om at finde løsninger – i fællesskab. Danmarks aktuelt største ”genhusnings-by” ligger i Løget By – mange af beboerne bliver genhuset.

-Som byggefirma skal vi kunne sætte os ind i kundens sted, vi skal tænke over kundens opgaver og udfordringer. På den måde kan vi løse dem bedst muligt til gavn for alle parter – aktuelt i Løget By for Boligforeningen AAB, alle 547 lejere og os selv. Vi blev ikke valgt alene på billigste pris, men på en stærk organisation og den måde, som vi ville løse og aflevere opgaven på. Vi valgte således at tilknytte seks projektledere for at bidrage til en hurtig, optimal og gnidningsfri løsning af renoveringsprojektet, der både er et af de største i Danmark i øjeblikket, og desuden det største i vor historie, siger projektchef Bjarke R. Pedersen, Dansk Boligbyg a/s.

-Det er vigtigt, at kunden også har gjort sig tanker om hvordan opgaven skal løses inden opstart. Vi betragter et renoveringsprojekt som et samarbejde med mange parter, herunder boligforeningens lejere. Åben kommunikation uden skjult dagsorden er en vigtig del af et projekt. Det er vigtigt, at bygherren allerede fra starten informerer beboerne om, at lejligheden skal tømmes. Vi skal derfor være ærlige og stille ”krav” til bygherren, baseret på vort kendskab til renovering, og på vore erfaringer, siger han.

-I den forbindelse har vi oplevet, at de beboere, der er blevet genhuset under renoveringen, var trætte af det den dag, de skulle flytte over i ”genhusnings-byen”. Men også, at de faktisk har det rigtig godt i den midlertidige lejlighed. Og at de glæder sig, den dag de skal flytte tilbage igen. For de har ingen problemer haft med borde, stole eller lamper, eller andet inventar, der er ødelagt, siger projektchef Bjarke R. Pedersen, Dansk Boligbyg a/s.

Renoveringsprojektet til 260 mill. kr. omfatter 11 boligblokke med 342 lejligheder og rækkehuse med 205 lejligheder. Dansk Boligbyg a/s tilknyttede fra dag ét 2 projektledere til boligblokkene og 2 til rækkehusene, ligesom 1 er ansvarlig for sikkerheden, og 1 for økonomi og bygherre-kontakt.

-I det daglige supplerer vi hinanden rigtig godt, og selvom ansvaret er delt op, løser vi opgaverne sammen. Det handler i bund og grund om at få fag-entreprenørerne med ”på holdet”, og at drøfte løsninger fortløbende, så vi konstant kan optimere tidsplanen. Og det er absolut lykkedes – det er meget positivt, at fag-entreprenørerne har været villige til at deltage i møderne. Men de oplever bestemt også, at vi reagerer prompte, når de stiller spørgsmål eller har et ønske – så gør vi noget. Det giver tillid, og i bund og grund er opgaven simpelthen at få hele holdet til at spille sammen. Vi er konstant cirka 25 firmaer med i alt cirka 150 medarbejdere på projektet. Kunsten er derfor at skabe fælles fodslaw – og fremdrift, siger projektchef Bjarke R. Pedersen, Dansk Boligbyg a/s.


-Der har bestemt
været udfordringer

-Undervejs har der bestemt været udfordringer. I de 11 boligblokke har vi hverken konstateret bly, PCB eller asbest – men i de 205 rækkehuse har vi observeret asbest i tagpladerne og tagrummene, ligesom vi har haft en del blysanering i en del af badeværelserne. Det har vi skullet håndtere, og vi har da også af bygherren fået mere tid til rådighed. Det handler i bund og grund om at skubbe asbest-arbejdet foran de arbejder, som vi ellers havde inde i en rigtig god tidsplan før opdagelsen af asbest.

-Den helt store forskel på de to opgaver – blokkene og rækkehusene – er, at beboerne i blokkene bliver genhuset, så vi kan ”angribe” blokken og forcere arbejdet, fordi alle beboernes ejendele er fjernet, mens lejerne i rækkehusene bliver boende under renoveringen. Tidsplanen har fra starten været stram, og noget af det første, man skal finde ud af i en renoveringssag som denne, er om den tidsplan, som bygherre og rådgiver har udarbejdet, kan realiseres. Ellers skal man få den rettet til – det er vigtigt at få styr på den fra starten, siger projektchef Bjarke R. Pedersen, Dansk Boligbyg a/s.

Vigtigheden heraf understreges af, at lejerne i rækkehusene bliver boende under renoveringen, der bl.a. omfatter et helt nyt badeværelse. Der er afsat 14 dage til renoveringen af badeværelset, og i den periode kan lejerne benytte et mobilt badeværelse og toilet. Kvaliteten af renoveringen, set fra lejernes øjne, afhænger derfor bl.a. af, om den aftalte tidsplan på 14 dage bliver overholdt.

-Både bygherre, rådgivere og entreprenører skal være meget opmærksomme på behovet for god, relevant information til lejerne. Undervejs kan der ske noget uforudset, og her er det vigtigt, at lejerne får den rette information i tide. Den store udfordring er at holde tidsplanen, og hos os benytter vi princippet om åben kommunikation uden skjult dagsorden. Vores oplevelse er, at det når man længst med, ligesom vi får beboerne med i processen på en positiv måde – så enkelt er det faktisk, siger Bjarke R. Pedersen, Dansk Boligbyg a/s.


Billedtekst:
Åben kommunikation uden skjult dagsorden er kodeord i arbejdet med at renovere 547 boliger i Løget By, i udkanten af Vejle – et af Danmarks største renoveringsprojekter. Totalentreprenøren Dansk Boligbyg a/s prioriterer tæt samarbejde med alle 25 underentreprenører særdeles højt. Det handler om at finde løsninger – i fællesskab. 

Denne artikel er publiceret af Dansk Boligbyg as i kategorien

Flere artikler fra Dansk Boligbyg as

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s fortsætterden positive tendens med detbedste årsresultat nogensindeDansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens,...

Rejsegilde på 60 almene og private boliger i Horsens

Den 7. maj var der velbesøgt rejsegilde i strålende sol på Dagnæs Allé / Bjerrevej i Horsens på etape 1, et projekt med...

Dansk Boligbyg opfører 48 aflastnings-boliger i Aalborg

I totalentreprise for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, skal Dansk Boligbyg a/s opføre 48 aflastningsboliger med tilhørende...

Dansk Boligbyg ny Erhvervs Partner i Julemærkefonden

Dansk Boligbyg a/s har valgt at støtte Julemærkefonden, idet virksomheden gerne vil bidrage til kampen mod børns overvægt, mobning og...