Bygger Danmarks første DGNB Platin boligbyggeri

Danmarks første DGNB Platin
certificerede byggeri i Aarhus

Dansk Boligbyg a/s skal nu for Boligkontoret Århus opføre 115 boliger som Danmarks første ”DGNB Platin” certificerede boligbyggeri. Boligerne skal omfatte både ungdoms- og familieboliger, og projektet ligger på Nørre Boulevard – en del af det tidligere Århus Kommunehospital. De 115 boliger skal stå klar ultimo 2022.

Konkurrence-projektet blev vundet i samarbejde med Rubow Arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Frandsen & Søndergaard som bæredygtigheds-leder. Boligkontoret Århus har i 2020 indviet nye afdelinger på Katrinebjerg – med DGNB Guld-certificering. Nu hæves den bæredygtige barre yderligere ved målrettet at gå efter den højeste udmærkelse for klimavenligt og energirigtigt boligbyggeri: DGNB Platin.

Projektet ligger på en parkeringsplads ved krydset Nørrebrogade - Nørre Boulevard i Aarhus, lige sydøst for Universitetsparken, hvor der altså nu skal opføres 115 boliger. Bebyggelsen, der bliver ”Århus Afdeling 84” i boligselskabet, omfatter 30 almene familieboliger og 85 almene ungdomsboliger med et samlet etageareal på 5.800 m2.

Udover byggetekniske og materialemæssige tiltag indenfor bæredygtighed, som langt vil overgå gældende krav, kommer den nye afdeling også til at rumme grønne fællesskaber med mulighed for selvforsyning af grønt og urter i dyrknings-fællesskaber, samt faciliteter og rammer til bytte, genbrug og dele-økonomi for de kommende beboere. Facaderne i bebyggelsen bliver delvist begrønnede, og der etableres nyttehaver, ”grønt” vaskeri samt ekstraordinære gode forhold for cykler og el-biler.

Lokalplanens krav om nedtrappet byggeri vil ske naturligt ved at opdele byggeriet i ”5 huse” med forskellige højder. Der er tænkt i at skabe små lokale nabofællesskaber og større interesse-baserede fællesskaber. Og der er tænkt i plads til forskellighed, bl.a. ved grupperingen i ”huse”, der respekterer de prioriteringer, man generelt vil have i forskellige livsfaser.

Materialevalget er enkelt og ærligt – bl.a. med rødbrune beklædnings-tegl og alu-fyldninger, der er robuste for trafikforurening og algevækst. Lette facader og glaspartier tilføres et yderligere lag af liv via de skiftende årstider i lette klatreplanter, som kan sno sig op ad stål net til de øverste etager.

I tilknytning til familieboligerne bliver der et fællesrum og et legerum. Og i tilknytning til ungdomsboligerne bliver der bl.a. 9 fælleskøkkener.

Hoved-idéen er ”grønne fællesskaber”. Projektet er tegnet som en bebyggelse, der tager afsæt i drømmen om at bo netop i grønne fællesskaber. De smukke gamle hospitalsbygninger mellem velvoksne parktræer er således videre-fortolket som præcise bygninger, der gror ud af en grøn base.

Det grønne vokser videre op mellem husene i form af begrønnede fællesrum og adgangsarealer med klatre-beplantning. Herved bliver fællesarealerne det særlige, der skaber pauser og åndehuller i den tætte bolig-bebyggelse ved den travle Nørrebrogade i Aarhus.

Se mere her: Danmarks første DGNB Platin boligprojekt - Dansk Boligbyg Danmarks første DGNB

(Visualisering: Rubow Arkitekter).

Denne artikel er publiceret af Dansk Boligbyg as i kategorien

Flere artikler fra Dansk Boligbyg as

Markant renovering og ombygning af boligafdeling i Odense

Dansk Boligbyg, Odense-afdelingen, er af boligselskabet Civica valgt som hovedentreprenør på et projekt, omfattende en større renovering og...

CORONA-ANSVARLIGHED: Dansk Boligbyg sætter byggeri på pause

Dansk Boligbyg a/s har sat et stort byggeprojekt i Vendsyssel på pause, og det kommer først i gang igen den 4. december. Dansk...

Rejsegilde på Brunder Tårnhuse, Banegårdspladsen i Brønderslev

Bygherre er Boligselskabet Domea Aabybro, Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør, arkitekt er Kjaer & Richter og rådgivende ingeniør er...

Rejsegilde på 144 leje-boliger i Viborg Baneby

Torsdag den 24. september var der rejsegilde på 144 udlejningsboliger i Viborg Baneby for Ejegod Ejendomme v/Jens Jakobsen, Viborg....

Rejsegilde på fremtidens seniorboliger - Himmelev Gl. Præstegård

I Himmelev Gl. Præstegård ved Roskilde har der været rejsegilde på 12 seniorboliger, som Dansk Boligbyg opfører i totalentreprise efter et...

Ringsted Dampmølle - 69 almene boliger

Dansk Boligbyg skal i totalentreprise for Boligselskabet Alliken v/Domea opføre 69 almene boliger på Dampmølle-grunden i Ringsted. En del...