Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s fortsætter
den positive tendens med det
bedste årsresultat nogensinde

Dansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens, og kan ligesom forrige år nu også i sit 20. regnskabsår præsentere det bedste resultat nogensinde. Og virksomheden håber at kunne fortsætte denne tendens i de kommende år. Årsresultatet er forbedret fra 19,8 mill. kr. til nu 21,3 mill. kr. netto. 

Resultatet før skat er et overskud på 27,1 mill. kr. mod 25,5 mill. kr. året før. Det er bedre end forventet, og bliver af ledelsen betegnet som tilfredsstillende. Egenkapitalen inkl. ansvarlig lånekapital er på 77 mill. kr.

Omsætningen er steget fra 688,3 mill. kr. til 923,8 mill. I årets løb er der ansat en del nye medarbejdere til kommende opgaver. Selskabet har påbegyndt en investering i digitale værktøjer, og en implementering af disse. Dette for på sigt at give større sikkerhed og ensartethed i projektstyringen og derved minimere risiko og usikkerhed. Dansk Boligbyg a/s forventer en årsomsætning på knap 1,3 mia. kr. og et resultat i niveau 35-39 mill. kr. for regnskabsåret 2018/19.

Selskabet har netop vedtaget ”Strategi mod 2022”, og vil i de kommende år arbejde for at sikre kontrolleret vækst samt øget indtjening, understøttet ved effektivisering med digitale værktøjer. Samtidig er det planen at udvikle fremtidens organisation og organisering. Den samlede strategi skal bygge på virksomhedens seks værdier: Kundetilfredshed, Ansvarlighed, Troværdighed, Samarbejde, Arbejdsglæde og Selvledelse. For alle nyansatte gennemføres en intern uddannelse, der skal medvirke til at sikre, at alle i organisationen efterlever værdierne, der betragtes som virksomhedens dna.

Dansk Boligbyg a/s har formuleret en CSR-politik, og har modtaget Horsens Kommunes (Horsens Alliancen) CSR-pris 2018 som social ansvarlig virksomhed.

Virksomheden har som primær sag valgt at blive Erhvervspartner i Julemærkefonden, som driver flere hjem – Julemærkehjemmene. Dermed bidrager Dansk Boligbyg a/s til kampen mod børns overvægt, mobning og ensomhed. Alle børn skal have ret til en god, sund og aktiv barndom – til selvværd. Dertil kommer støtte til Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, Landsforeningen Evnesvages Vel og Kræftens Bekæmpelse mv.

Dansk Boligbyg a/s har hovedkontor i Horsens, og afdelinger i Hobro, Odense og Roskilde. Hobro-afdelingen flytter til Aalborg medio juni efter 15 år i Hobro. Virksomheden opfører og projekterer både ungdoms- og kollegieboliger, almene boliger, andelsboliger, ældreboliger, plejeboliger, handicapboliger, hotelbyggeri samt skole- og institutionsbyggeri og private boliger til salg og udlejning. Partnering, OPS, OPP og renoveringsopgaver i hovedentreprise er også en del af virksomhedens hovedaktiviteter.

Virksomheden er udelukkende styrings-entreprenør, hvorfor opgaverne løses i samarbejde med lokale fagentreprenører, leverandører og rådgivere. Dansk Boligbyg a/s ejes af Dansk Boligbyg Holding A/S og Dansk Boligbyg Medarbejderselskab ApS.

Virksomheden har i gennemsnit i årets løb beskæftiget 78 medarbejdere, primært projektledere, mod 60 året før.

Se mere her: Dansk Boligbyg

 

Denne artikel er publiceret af Dansk Boligbyg as i kategorien

Flere artikler fra Dansk Boligbyg as

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Udnævnelser i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen, har pr. den 1. juli foretaget fire udnævnelser:Projektleder Jonas Pedersen er udnævnt til...

Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg a/s fortsætterden positive tendens med detbedste årsresultat nogensindeDansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens,...

Rejsegilde på 60 almene og private boliger i Horsens

Den 7. maj var der velbesøgt rejsegilde i strålende sol på Dagnæs Allé / Bjerrevej i Horsens på etape 1, et projekt med...

Dansk Boligbyg opfører 48 aflastnings-boliger i Aalborg

I totalentreprise for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, skal Dansk Boligbyg a/s opføre 48 aflastningsboliger med tilhørende...

Dansk Boligbyg ny Erhvervs Partner i Julemærkefonden

Dansk Boligbyg a/s har valgt at støtte Julemærkefonden, idet virksomheden gerne vil bidrage til kampen mod børns overvægt, mobning og...