Udbudsret for praktikere

Foredrag: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Århus C, Danmark, 19.11.2015

Målgruppe

Kurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af byggeri i praksis.

Dit udbytte

  • Du får en grundig introduktion og indblik i de gældende udbudsretlige regler og grundprincipper.
  • Du får et klart overblik over gældende praksis og tendenser på udbudsområdet.
  • Du får et grundigt kendskab til de situationer, hvor det erfaringsmæssigt oftest går galt i praksis – og ikke mindst, hvad du kan gøre for at forebygge eller undgå sådanne situationer. Viden, der vil kunne spare dig og din virksomhed for unødige omkostninger grundet færre fejl og misforståelser.

Emner

Generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet mv., valg af udbudsform, udformning af udbudsmaterialet, valg af udvælgelseskriterier, håndtering af forbehold, evaluering af tilbud, klagesystemet, sanktionsmuligheder, aktuel praksis fra Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-Domstolen m.m.

Program

08.30 – 09.00          Morgenmad

09.00 – 12.00          Velkomst og præsentation

                                   Generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed,

                                   proportionalitet mv.

                                   Valg af udbudsform

                                   Udformning af udbudsmaterialet

                                   Tekniske specifikationer

10.00 – 10.15          Pause

                                   Valg af udvælgelseskriterier

                                   Valg af tildelingskriterier

                                   Håndtering af forbehold

                                   Evaluering af tilbud

12.00 – 13.00          Frokost

13.00 – 16.20         Gennemførelse af forhandlinger

                                  Meddelelse til de bydende

                                  Stand-still

                                  Aktindsigt

                                  Klagesystemet

                                  Sanktionsmuligheder

14.30 – 14.45         Pause

                                  Erstatning for afholdte tilbudsomkostninger

                                  Erstatning af mistet dækningsbidrag

                                  Aktuel praksis fra Klagenævnet for Udbud, de danske domstole

                                  og EU-Domstolen

                                  Nyt på udbudsområdet

16.20 – 16.30         Afrunding og udlevering af deltagerbeviser

 

Tilmeld dig kurset på byggekurser.dk - rabat ved flere fra samme firma!

 

Denne artikel er publiceret af Byggekurser.dk i kategorien

Flere artikler fra Byggekurser.dk

Udbudsret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af...

Entrepriseret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i...

Styr på de nye direktiver? Kursus næste uge i Aarhus

Der er stadig ledig plads på kurset 2. april i Aarhus og 21.maj i København - tilmeld dig i dag.Det nye udbudsdirektiv er endeligt vedtaget...

Forsinkelse og dagbøder

Med Michael Melchior, advokat (H), partner, Abel & Skovgård Larsen advokatfirmaMålgruppeKurset henvender sig til entreprenører,...

Arbejdsudlejeskat

Kurset henvender sig til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.Du får et...

Rammeaftaler i praksis

Hvad forstås ved en rammeaftale?Fordele og ulemper. Hvordan tildeles rammeaftale og hvordan tildeles kontrakt. SKI rammeaftaler. Hvordan...