Udbudsret for praktikere

Foredrag: Hotel Scandic Aarhus, Aarhus C, Danmark, 1.4.2014

Tekst:

Målgruppe

Kurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af byggeri i praksis.

Dit udbytte

  • Du får en grundig introduktion og indblik i de gældende udbudsretlige regler og grundprincipper.
  • Du får et klart overblik over gældende praksis og tendenser på udbudsområdet.
  • Du får et grundigt kendskab til de situationer, hvor det erfaringsmæssigt oftest går galt i praksis – og ikke mindst, hvad du kan gøre for at forebygge eller undgå sådanne situationer. Viden, der vil kunne spare dig og din virksomhed for unødige omkostninger grundet færre fejl og misforståelser.

Emner

Generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet mv., valg af udbudsform, udformning af udbudsmaterialet, valg af udvælgelseskriterier, håndtering af forbehold, evaluering af tilbud, klagesystemet, sanktionsmuligheder, aktuel praksis fra Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-Domstolen m.m.

Tilmeld dig kurset på byggekurser.dk - rabat ved flere fra samme firma!

Program

08.30 – 09.00Morgenmad
09.00 – 12.00Velkomst og præsentation
 Generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet mv.
 Valg af udbudsform
 Udformning af udbudsmaterialet
 Tekniske specifikationer
10.00 – 10.15Pause
 Valg af udvælgelseskriterier
 Valg af tildelingskriterier
 Håndtering af forbehold
 Evaluering af tilbud
12.00 – 13.00Frokost
13.00 – 16.20Gennemførelse af forhandlinger
 Meddelelse til de bydende
 Stand-still
 Aktindsigt
 Klagesystemet
 Sanktionsmuligheder
14.30 – 14.45Pause
 Erstatning for afholdte tilbudsomkostninger
 Erstatning af mistet dækningsbidrag
 Aktuel praksis fra Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-Domstolen
 Nyt på udbudsområdet
16.20 – 16.30Afrunding og udlevering af deltagerbeviser

 

Denne artikel er publiceret af Byggekurser.dk i kategorien

Flere artikler fra Byggekurser.dk

Udbudsret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af...

Entrepriseret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i...

Styr på de nye direktiver? Kursus næste uge i Aarhus

Der er stadig ledig plads på kurset 2. april i Aarhus og 21.maj i København - tilmeld dig i dag.Det nye udbudsdirektiv er endeligt vedtaget...

Forsinkelse og dagbøder

Med Michael Melchior, advokat (H), partner, Abel & Skovgård Larsen advokatfirmaMålgruppeKurset henvender sig til entreprenører,...

Arbejdsudlejeskat

Kurset henvender sig til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.Du får et...

Rammeaftaler i praksis

Hvad forstås ved en rammeaftale?Fordele og ulemper. Hvordan tildeles rammeaftale og hvordan tildeles kontrakt. SKI rammeaftaler. Hvordan...